jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Lista nazwisk dostępnych w serwisie

Sprawdź czy poszukiwane nazwisko jest w serwisie!

J. Siwik. Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich:

Indeks nazwisk i przydomków do "Źródeł dziejowych" i innych prac...:

Poddani dóbr królewskich.
Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r."
:

Indeks do "Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej'' J. Krzepeli:

Nowy indeks do "Herbarza Polskiego'' A. Bonieckiego:

Indeks do "Volumina Legum'' :


Indeks nazwisk i przydomków do "Rejestru pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r."...:


Indeks do "Rejestru podatkowego województwa lubelskiego (bez ziemi łukowskiej) z 1648 r."

Nowość!
Indeks nazwisk do "Źródeł dziejowych" tom XXIII

Nowość!
Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2017 directdigital.pl