jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Bibliografia Indeksu do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych

Lista tytułów indeksowanych

1. Tom XII Źródeł Dziejowych – Wielkopolska część pierwsza, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
– województwo poznańskie:
pow. poznański, rejestr z 1580 r.,
pow. kościański, rejestr z lat 1580-1581,
pow. wschowski, rejestr z 1579 r.,
pow. wałecki, rejestr z 1579 r.
– woj. kaliskie:
pow. kaliski, rejestr z 1579 r.,
pow. gnieźnieński, rejestr z lat 1577-1579,
pow. pyzdrski, rejestr z 1578 r.,
pow. koniński, rejestr z 1579 r.
– woj. inowrocławskie:
pow. inowrocławski, rejestr z 1583 r.,
pow. bydgoski, rejestr z 1580 r.
– ziemia dobrzyńska:
pow. dobrzyński, rejestr z 1564 r.,
pow. rypiński, rejestr z 1564 r.,
pow. lipnowski, rejestr z 1564 r.

2. Tom XIII Źródeł Dziejowych – Wielkopolska część druga, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
– woj. brzeskie:
pow. brzeski, rejestr z 1557 i 1566 r.,
pow. kowalski, rejestr z 1557 i 1566 r.,
pow. przedecki, rejestr z 1557 i 1566 r.,
pow. radziejowski, rejestr z 1557 i 1566 r.,
pow. kruszwicki, rejestr z 1557 i 1566 r.
– woj. łęczyckie:
pow. łęczycki, rejestr z 1576 r.,
pow. brzeski, rejestr z 1576 r.,
pow. orłowski, rejestr z 1576 r.
– woj. sieradzkie:
pow. sieradzki, rejestry z lat 1489, 1496, 1511, 1518, 1553 i 1576,
pow. szadkowski, rejestry z lat 1511, 1518, 1552 i 1553,
pow. piotrkowski, rejestry z lat 1511, 1518, 1552 i 1553,
pow. pow. radomski (radomszczański) rejestry z lat, 1511, 1518, 1552 i 1553,
pow. wieluński, rejestry z lat 151, 1518, 1552 i 1553,
pow. ostrzeszowski, rejestry z lat 1553 i 1563.

3. Tom XIV Źródeł dziejowych – Małopolska, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
– woj. krakowskie:
pow. proszowski, rejestr z 1581 r.,
pow. szczyrzycki, rejestr z 1581 r.,
pow. lelowski, rejestr z 1581 r.,
pow. ksiąski, rejestr z 1581 r.,
pow. śląski, rejestr z 1581 r.,
pow. biecki, rejestr z 1581 r.,
pow. sandecki, rejestr z 1581 r.
– woj. sandomierskie:
pow. sandomierski, rejestr z 1578 r.,
pow. wiślicki, rejestr z 1579 r.,
pow. pilzneński, rejestr z 1581 r.,
pow. chęciński, rejestr z 1573 r.,
pow. opoczyński, rejestr z 1577 r.,
pow. radomski, rejestr z 1569 r.,
pow. stężycki, rejestr z 1569 r.
– woj. lubelskie:
pow. lubelski, rejestr z 1531 r.,
pow. urzędowski, rejestr z 1531 r.,
ziemia łukowska, rejestry z 1531, 1552 i 1580 r.

4. Tom XV Źródeł dziejowych – Małopolska, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
pow. krakowski, rejestr z 1490 r.,
pow. szczyrzycki, rejestr z 1490 r.,
księstwo siewierskie, rejestr z 1667 r.,
starostwo spiskie, rejestr z 1569 r.
– woj. sandomierskie:
pow. sandomierski, rejestr z 1508 r.,
pow. pilzneński, rejestry z 1508 i 1536 r.,
pow. radomski, rejestr z 1508 r.,
pow. opoczyński, rejestr z 1508 r.,
pow. chęciński, rejestry z 1508 i 1540 r.,
pow. wiślicki, rejestr z 1508 r.
dodatkiem do tomu XV jest „Rejestr pogłównego woj. lubelskiego (bez ziemi łukowskiej), z 1676 r., który ma oddzielną numerację stron.

5. Tom XVI Źródeł dziejowych – Mazowsze, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
– woj. płockie:
pow. płocki, rejestr z 1578 r.,
pow. bielski, rejestr z 1578 r.,
pow. sierpski, rejestr z 1578 r.,
pow. szreński, rejestr z 1578 r.,
pow. mławski, rejestr z 1578 r.,
pow. raciąski, rejestr z 1578 r.,
pow. płoński, rejestr z 1578 r.,
pow. niedzborski, rejestr z 1578 r.,
dobra duchowne z 1570 r.
– woj. rawskie:
pow. sochaczewski, rejestr z 1579 r.,
pow. rawski, rejestr z 1579 r.,
pow. gostyński, rejestr z 1579 r.
– woj. mazowieckie:
pow. czerski, rejestr z 1576 r.,
pow. grodzieński, rejestr z 1576 r.,
pow. warecki, rejestr z 1576 r.,
pow. warszawskie, rejestr z 1580 r.,
pow. wyszogrodzki, rejestr z 1576 r.,
pow. zakroczymski, rejestr z 1576 r.,
pow. nowomiejski, rejestr z 1576 r.,
pow. ciechanowski, rejestr z 1567 r.,
pow. przasnyski, rejestr z 1567 r.,
pow. sąchocki, rejestr z 1567 r.,
pow. wiski, rejestr z 1577 r.,
pow. wąchocki, rejestr z 1577 r.
– woj. łomżyńskie:
pow. łomżyński, rejestr z 1578 r.,
pow. kolneński, rejestr z 1578 r.,
pow. zambrowski, rejestr z 1578 r.,
pow. ostrołęcki, rejestr z 1578 r.,
pow. różański, rejestr z 1582 r.,
pow. makowski, rejestr z 1582 r.,
pow. nurski, rejestr z 1578 r.,
pow. ostrowski, rejestr z 1578 r.,
pow. kamieniecki, rejestr z 1578 r.

6. Tom XIX Źródeł dziejowych – Wołyń i Podole, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
– woj. wołyńskie:
pow. łucki, rejestry z 1570, 1577, 1583 i 1589 r.,
pow. włodzimierski, rejestry z 1577, 1583 i 1589 r.,
pow. krzemieniecki, rejestr z 1583 r.
– woj. podolskie:
pow. i starostwo kamienieckie, rejestry z 1530, 1542, 1566, 1578 i 1583 r.,
pow. czerwonogrodzki, rejestry z 1530 i 1542 r.,
pow. międzyborski, rejestry z 1530 i 1542 r.,
pow. latyczowski, rejestry z 1530 i 1542 r.,
pow. zynkowski (?), rejestry z 1530 i 1542 r.,
pow. chmielnicki, rejestr z 1530 r.,
woj. podolskie, rejestry z 1565, 1566, 1569, 1578 i 1583 r.

7. Tom XX Źródeł dziejowych – Ukraina, zawiera rejestry poborowe i podatkowe:
– woj. kijowskie – rejestry z 1570, 1571, 1572, 1581 i 1628 r.,
lustracje z 1616 i 1622 r.,
– woj. bracławskie – rejestry z 1569, 1566-1633, 1567-1631 i 1629 r.,
– woj. kijowskie i bracławskie – rejestry z 1529, 1577, 1579 i 1581 r.

8. Tom XXI Źródeł dziejowych – Ukraina
– woj. kijowskie, zawiera wyciągi sumariusza trybunalskiego z lat 1591-1625,
– woj. bracławskie, zawiera wyciągi sumariusza trybunalskiego z lat 1590-1624.

9. Dzieje Lubelszczyzny tom III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu. (Pozycja niedostepna w Internecie).

10. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego).

Wszystkie tomy Źródeł dziejowych odnajdziemy na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
Źródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=7986

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego jest dostępny w tej bibliotece pod adresem:
Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3133

UWAGA
Poszczególne tomy Źródeł dziejowych mają najczęściej podwójną numerację stron, a interesujące nas rejestry znajdują się w części drugiej każdego tomu.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2023