jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r.

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. Rękopis.

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. opracowany przez Marka Wolińskiego zawiera przetworzoną niemal całość informacji, jaka została zawarta w źródle (pominięto jedynie wysokość płaconego podatku).

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. został w oryginale sporządzony według miejsc zamieszkania. Zawiera najczęściej nazwisko i imię dziedzica wraz z imieniem ojca, dziadka, syna lub synów oraz nazwę majątku osoby płacącej podatek; niekiedy są też podane ciekawe, dodatkowe informacje dotyczące tych osób.

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. nie jest pełny. Brakuje podatników z dwóch parafii (Wyrozębów i Skibniewa) oraz nie odnotowano w nim niektórych drobnych dziedziców, zamieszkujących daną miejscowość. Podawane przez miejscową szlachtę dane do podatku zwykle nie były pełne. Unikanie podatku nie jest pomysłem mam współczesnych. Tak postępowano od zawsze. Brak danych nie wyklucza, że na tym terenie zamieszkiwały, w tym samym czasie, inne rodziny szlacheckie.
Indeks 10 - okładka

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r. zawiera 5 157 haseł, w tym 469 niepowtarzalnych nazwisk i przydomków, obejmujących przez wskazania koligacji rodzinnych ponad 10 000 osób.
Prezentowany rejestr osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Do informacji zawartych w Rejestrze podatkowym województwa podlaskiego z 1791 r. mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-VIII Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Źródeł dziejowych i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024