jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa 
Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku 
(E-book PDF)

Źródło

Praca dostępna na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=139252&from=publication

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895, (reprint Warszawa 1994), napisany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska wymienione zarówno w tekście, jak i w przypisach indeksowanego źródła. Pominięte zostały nazwiska autorów i władców. Różni się on od innych indeksów tym, że wiele nazwisk kniaziowskich ujętych jest przymiotnikowo. Chodziło o ustalenie zarówno przedstawicieli wszystkich kniaziowskich rodzin, jak też ich przodków, którzy pisali się różnie, nie mieli nazwisk dziedzicznych, a jedynie tytułowali się kniaziem – przykładowo – pińskim (Pińskim). Książę Piński oznacza osobę, która pełniła funkcję księcia pińskiego oraz tego, który z czasem zaczął nosić nazwisko dziedziczne Piński i był kniaziem. Byli też Pińscy – szlachta. Podobnie działo się też z innymi rodzinami kniaziowskimi, np. Radziwiłłami.

Mimo tytułu wskazującego, że praca dotyczy wyłącznie kniaziów, zawiera ona sporo danych dotyczących tzw. nieznanej szlachty lub takiej, o której zachowało się niewiele informacji. Pojawiają się też nieliczne nazwiska mieszczańskie, głównie żydowskie.

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku zawiera
4 247
 haseł.
Indeks 16 - okładka

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024