jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego 
Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów 
(E-book PDF)

Źródło

Praca dostępna na stronach niniejszego serwisu pod adresem: https://szlachtarp.pl/zrodla.html
w zakładce Źródła (na dole każdej naszej strony), jako Faksymile 2.

Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, (Warszawa 1932), napisany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska wymienione zarówno w tekście, jak i we wstępie oraz w przypisach indeksowanego źródła. W Spisie alfabetycznym nazwisk Bilińskiego brak jest licznych oboczności nazwisk z haseł głównych, przydomków, które nie są ujęte alfabetycznie, nazw dóbr, z których pochodziła dana rodzina lub jej odnogi oraz innych nazwisk pojawiających się w tekście, a dotyczących rodzin niewymienionych w hasłach głównych.

Wartości zawartych w tym dziele informacji genealogiczno-heraldycznych nie sposób przecenić. Obejmuje dane z okresu od XIV do XVI wieku, w postaci wypisów m.in. z akt grodzkich, sądowych i ziemskich: bobrownickich, płockich, brzesko-kujawskich, drohickich, łęczyckich i warszawskich. Część tych akt pozostaje w złym stanie, a co za tym idzie dostęp do nich w celach badawczych jest utrudniony.

Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów zawiera 3 484 hasła.
Indeks 16 - okładka

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024