jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Nowy indeks do "Herbarza Polskiego"
Adama Bonieckiego.

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego opracowany przez Marka Wolińskiego jest uzupełnieniem indeksu autorstwa Szymona Konarskiego, wydanego w 1993 roku.

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego obejmuje zweryfikowany indeks nazwisk od Aaron do Makomaski występujących w tomach I-XVI "Herbarza" Bonieckiego wraz z tomem XVII "Uzupełnień i sprostowań".

Indeks Szymona Konarskiego obejmuje nazwiska od Makomaski do Żyżniewski, czyli te, które pojawiają się w opisach poszczególnych rodów, natomiast nazwiska odpowiadające hasłom Herbarza Polskiego (od Aaron do Makomaski) wymienione są alfabetycznie z podaniem tomu i strony na której umieszczone jest opracowanie danej rodziny.

Ukazujący się obecnie Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego dostarcza dodatkowych informacji. Trzonem niniejszej pracy jest zweryfikowany indeks obejmujący nazwiska od Aaron do Makomaski wraz z uzupełnieniami i poprawkami do indeksu Konarskiego. Konarski nie dokończył swojego indeksu, pomijając kilka ostatnich stron tomu "Uzupełnień" (tomu XVII). Pominięte przez niego nazwiska umieszczone zostały w niniejszym Nowym indeksie.

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego może być także pomocnym uzupełnieniem elektronicznego wydania Herbarza polskiego dokonanego przez dr. Marka Minakowskiego. Praca Minakowskiego dostarcza jedynie informacje pozwalające na określenie położenia poszukiwanego nazwiska w obrębie rozdziału dotyczącego np. rodziny X. Jeśli trafimy na osobę wymienioną w danym rozdziale, która nie jest spokrewniona z rodziną tam opisywaną, to czeka nas przeglądanie materiału z kilku lub kilkunastu stron. Przy korzystaniu z Nowego indeksu mamy podaną dokładnie stronę, która nas interesuje.Indeks 4 - okładka

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego zawiera 11 685 haseł, ze wskazaniem stronic, na których dane nazwisko występuje. Umożliwia to szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Do informacji zawartych w Nowym indeksie do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Źródeł dziejowych i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024