jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
TRZY INDEKSY

Indeksy osobowe do „Herbarza Polskiego” Adama Bonieckiego, „Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej” Józefa Krzepeli oraz do „Lustracji województwa krakowskiego 1789 r.”

TRZY INDEKSY zawierają scalone skorowidze osobowe do dzieł ważnych dla badań historyczno-genealogicznych. Są to:

TRZY INDEKSY zawierają 14 553 hasła ze wskazaniem stronic i tytułów, umożliwiając szybkie odszukanie informacji w źródłach, także w ich ogólnie dostępnej wersji internetowej ( z wyjątkiem Lustracji...).
Indeks - okładka Herbarz polski Adama Bonieckiego, najcenniejszy spośród polskich herbarzy, doczekał się indeksu osobowego dopiero w 1993 roku. Ta pierwsza próba nie była jednak doskonała. Ukazujący się obecnie nowy Indeks nazwisk do „ Herbarza polskiego ” jest dopełnieniem wcześniejszego opracowania. Wprowadza liczne poprawki i uzupełnia pominięcia. Dla wygody czytelników Indeks został połączony ze skorowidzem do pracy Józefa Krzepeli Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej. Druga część niniejszej publikacji to Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji województwa krakowskiego z 1789 r.” Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk chłopskich, mieszczańskich oraz szlacheckich, zwłaszcza zubożałej szlachty zagrodowej.

Do informacji zawartych w książce pt. TRZY INDEKSY mogą Państwo dotrzeć na trzy sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Źródeł dziejowych i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024