jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. (bez ziemi łukowskiej) (E-book PDF)

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. został zamieszczony w "Gazecie Lubelskiej" z 1895 r.

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. opracowany przez Marka Wolińskiego różni się zasadniczo od innych indeksów tego autora. Alfabetyczny skorowidz nazwisk i przydomków nie odsyła do stron trudnodostępnego oryginału lecz zawiera przetworzoną niemal całość informacji, jaka została zawarta w źródle (pominięto jedynie wysokość płaconego podatku).

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. został w oryginale sporządzony według miejsc zamieszkania. Zawiera nie tylko nazwiska, imiona, przydomki oraz nazwy majątków, które zamieszkiwały osoby płacące podatek ale też szereg uwag dotyczących własności, dziedziczenia lub profesji tych osób.

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego z 1648 r. zawiera 700 haseł, w tym 426 niepowtarzalnych nazwisk i przydomków, oraz dodatkowe informacje dotyczące miejsca zamieszkania, posiadania majątków ziemskich, dziedziczenia lub profesji.
Prezentowany rejestr pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich i nie tylko szlacheckich.

Indeks 8 - okładka

Do informacji zawartych w Rejestrze podatkowym województwa lubelskiego z 1648 r. mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

 

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-VIII Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Źródeł dziejowych i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024