jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Poszukaj przodków.
Sprawdź skąd pochodzi Twoje nazwisko!

Krok 1

Skorzystaj z bezpłatnej wyszukiwarki sprawdzającej nasze źródła wymienione poniżej (ok. 217 900 haseł, w tym 100 721 niepowtarzających się nazwisk i przydomków):

Encyklopedię nazwisk i przydomków szlacheckich

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego

Indeks nazwisk i przydomków do "Źródeł dziejowych" i innych prac genealogicznych

Poddani królewscy. Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r."

Indeks do: Józef Krzepela "Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej." Część 1. Tom I. Małopolska. Kraków 1915 r.

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego

Indeks nazwisk do "Volumina Legum"

Rejestr pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r.

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego (bez ziemi łukowskiej) z 1648 r.

Indeks nazwisk do "Źródeł dziejowych" tom XXIII (Prusy Królewskie)

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r.

Indeks do mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r.

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych

Indeks herbów z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku

Indeks nazwisk do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego

Indeks nazwisk do Szlachty ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów Antoniego Bilińskiego

 

Udało się!

Znalazłeś poszukiwane nazwisko?

Kup wydawnictwo źródłowe lub skorzystaj z płatnego serwisu on-line,

w tym celu zarejestruj się w serwisie, dokonaj przelewu i uzyskaj dostęp czasowy lub użyj jednorazowej płatności SMS.

(Płatności SMS nie polecamy z uwagi na dużą ilość haseł odsyłaczowych w serwisie. Uzyskanie tych samych informacji za pomocą płatności SMS bywa droższe niż dostęp czasowy.) Cennik zamieszczamy niżej.

Szczegółowe dane na temat dostępnych treści zawiera zakładka "O serwisie".

Warto zapoznać się z tą zakładką przed wniesieniem opłat, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Nie udało się?

Wyszukiwanie nie powiodło się?

Sprawdź ręcznie alfabetyczne listy nazwisk. Liczą obecnie ok. 218 000 pozycji i obejmują 100 721 nazwisk i przydomków o niepowtarzalnym brzmieniu.

Jeśli i tu nie znalazłeś - niestety nie mamy informacji na temat tego nazwiska.

 

Cennik dostępu do płatnego serwisu

Z uwagi na dużą ilość haseł odsyłaczowych w serwisie, płatności SMS bywają droższe niż dostęp czasowy. Z tego powodu zalecamy korzystanie z dostępu czasowego (wymagającego niestety rejestracji) zamiast płatności SMS.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zakładką "o serwisie", a szczególnie z akapitami "Dlaczego serwis jest płatny?" oraz "Żeby uniknąć rozczarowań..."

 

Polecamy Państwa uwadze

następujące wydawnictwa własne będące podstawą serwisu SzlachtaRP:

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2020 directdigital.pl