jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Poszukaj przodków.
Sprawdź skąd pochodzi Twoje nazwisko!

Krok 1

Skorzystaj z wyszukiwarki sprawdzającej nasze źródła (ok. 214 400 haseł, w tym 98 278 niepowtarzających się nazwisk i przydomków):

Encyklopedię nazwisk i przydomków szlacheckich

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej "Rodzina" Seweryna Uruskiego

Indeks nazwisk i przydomków do "Źródeł dziejowych" i innych prac genealogicznych

Poddani królewscy. Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r."

Indeks do: Józef Krzepela "Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej." Część 1. Tom I. Małopolska. Kraków 1915 r.

Nowy indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego

Indeks nazwisk do "Volumina Legum"

Rejestr pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r.

Rejestr podatkowy województwa lubelskiego (bez ziemi łukowskiej) z 1648 r.

Indeks nazwisk do "Źródeł dziejowych" tom XXIII (Prusy Królewskie)

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r.

Indeks do mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r.

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych

Indeks herbów z opisami do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach

Indeks nazwisk do pracy Józefa Wolffa Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku

Indeks nazwisk do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego

 

Udało się!

Znalazłeś poszukiwane nazwisko?

Kup wydawnictwo źródłowe lub skorzystaj z płatnego serwisu on-line,

w tym celu zarejestruj się w serwisie, dokonaj przelewu i uzyskaj dostęp czasowy lub użyj jednorazowej płatności SMS.

(Płatności SMS nie polecamy z uwagi na dużą ilość haseł odsyłaczowych w serwisie. Uzyskanie tych samych informacji za pomocą płatności SMS bywa droższe niż dostęp czasowy.) Cennik zamieszczamy niżej.

Szczegółowe dane na temat dostępnych treści zawiera zakładka "O serwisie".

Warto zapoznać się z tą zakładką przed wniesieniem opłat, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań.

Nie udało się?

Wyszukiwanie nie powiodło się?

Sprawdź ręcznie listy nazwisk. Liczą obecnie ok. 188 000 pozycji i obejmują 88 076 nazwisk o niepowtarzalnym brzmieniu.

Jeśli i tu nie znalazłeś - niestety nie mamy informacji na temat tego nazwiska.

 

Cennik dostępu do płatnego serwisu

Z uwagi na dużą ilość haseł odsyłaczowych w serwisie, płatności SMS bywają droższe niż dostęp czasowy. Z tego powodu zalecamy korzystanie z dostępu czasowego (wymagającego niestety rejestracji) zamiast płatności SMS.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zakładką "o serwisie", a szczególnie z akapitami "Dlaczego serwis jest płatny?" oraz "Żeby uniknąć rozczarowań..."

 

Polecamy Państwa uwadze

następujące wydawnictwa własne będące podstawą serwisu SzlachtaRP:

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2020 directdigital.pl