jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Lista nazwisk dostępnych w serwisie

Sprawdź czy poszukiwane nazwisko jest w serwisie!

 

Kompletna lista nazwisk występujących w serwisie SzlachtaRP.pl

J. Siwik. Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich:

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej „Rodzina” Seweryna Uruskiego

Indeks nazwisk i przydomków do "Źródeł dziejowych" i innych prac...:

Poddani dóbr królewskich.
Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r."
:

Indeks do "Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej'' J. Krzepeli:

Nowy indeks do "Herbarza Polskiego'' A. Bonieckiego:

Indeks do "Volumina Legum'' :

Indeks nazwisk i przydomków do "Rejestru pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r."...:

Indeks do "Rejestru podatkowego województwa lubelskiego (bez ziemi łukowskiej) z 1648 r."

Indeks nazwisk do "Źródeł dziejowych" tom XXIII

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r.

Indeks do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r.

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych.

Indeks herbów do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych.

Indeks nazwisk do Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach Stanisława Łozy

Indeks nazwisk do Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku Józefa Wolffa

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2020 directdigital.pl