jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Lista nazwisk dostępnych w serwisie

Sprawdź czy poszukiwane nazwisko jest w serwisie!

 

Kompletna lista nazwisk występujących w serwisie SzlachtaRP.pl

J. Siwik. Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich:

Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej „Rodzina” Seweryna Uruskiego

Indeks nazwisk i przydomków do "Źródeł dziejowych" i innych prac...:

Poddani dóbr królewskich.
Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r."
:

Indeks do "Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej'' J. Krzepeli:

Nowy indeks do "Herbarza Polskiego'' A. Bonieckiego:

Indeks do "Volumina Legum'' :

Indeks nazwisk i przydomków do "Rejestru pogłównego województwa podlaskiego z 1676 r."...:

Indeks do "Rejestru podatkowego województwa lubelskiego (bez ziemi łukowskiej) z 1648 r."

Indeks nazwisk do "Źródeł dziejowych" tom XXIII

Rejestr podatkowy województwa podlaskiego z 1791 r.

Indeks do Mazowieckich rejestrów podatkowych z 1676 r.

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych.

Indeks herbów do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych.

Indeks nazwisk do Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach Stanisława Łozy

Indeks nazwisk do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego

Indeks nazwisk do Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów Antoniego Bilińskiego

Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce Indeks nazwisk do pracy Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024