jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Lista nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku

Lista przedstawiona poniżej liczy xxxx niepowtarzalnych nazwisk i przydomków.

W celu wyszukania nazwiska możesz użyć funkcji "wyszukaj" w swojej przeglądarce internetowej (skrót: Ctrl+F).

Abrahamowicz; Abrahimowicz; Abramowicz; Adamkowicz; Adamowicz; Afanasowicz; Ahmetowicz; Ajdar; Ajzakowicz; Aksakow; Albertowicz; Aleksandrowicz Stanisławowicz; Aleksandrowicz Wojciechowicz; Aleksandrowicz; Aleksiejewicz; Ambrożewicz; Andrejewicz Chrobry; Andrejewicz; Androszewicz Mikołajewicz; Androszewicz Senkowicz; Androszewicz; Andruszewicz; Andruszkiewicz; Andruszkowicz; Andruszowicz Seńkowicz; Andruszowicz; Andrzejewicz; Anelino v. Skop; Anelino; Asanczukowicz Ułan Ahmetowicz; Asanczukowicz Ułan Juchnowicz; Asanczukowicz Ułan; Asanczukowicz; Augustynowicz; Awramowicz; Baba Michajłowicz; Baba; Babicz Juriewicz; Babicz; Babiczew; Babiński Michajłowicz; Bachta; Bachtijarowicz; Bahrynowski Hrehorowicz; Bahrynowski Hryhoriewicz; Bahrynowski Iwanowicz; Bahrynowski Odyńcewicz Iwanowicz; Bahrynowski; Bajbuza; Baka Matfiejowicz; Baka z Ostuszyna; Baka; Bakalarowicz Mikołajewicz; Bakalarowicz; Bałaban; Bankowicz; Bartkowicz; Bartłomiejewicz; Bartłomiejowicz; Bartoszewicz Staszkowicz; Bartoszewicz; Baryczka; Basa Michajłowicz; Basa; Batik, z; Baworowski; Bazanowicz; Bączalski; Bądzyński; Bejnarowicz Hanusowicz; Bejnarowicz; Belewicz; Belikowicz Świszczowski Waśkowicz; Belikowicz; Bełozor; Bełżecki; Benicki Pawłowicz; Benicki; Berdowski; Bernatowicz; Bertoszewicz; Berwencow Fedorowicz; Berwencow v. Berwenec; Berwencow; Berwenec; Beski; Bezski Fedorowicz; Bezski; Białobrzeski; Białozor v. Bełozor; Białozor Wojciechowicz; Białozor; Biały; Biały, z; Bielewicz Juriewicz; Bielewicz Petrowicz; Bielewicz Stankiewicz; Bielewicz Stankowicz; Bielewicz v. Bielowicz v. Belewicz; Bielewicz; Bielewski Wasilewicz; Bielewski; Bielikowicz; Bielowicz; Bielski Dymitrowicz; Bielski Fedorowicz; Bielski Iwanowicz; Bielski Wołodimorowicz; Bielski; Biełohołowt; Bieniecki; Biernacki; Bilewicz Janowicz; Bilewicz Marcinowicz; Bilewicz; Birdybakowicz; Birżach, na; Bisotewski Stanisławowicz; Bisotewski; Bitowtowicz Mikołajewicz; Bitowtowicz; Błyszczanowicz; Bobalewicz; Bobinicki; Bobiński Zenowiewicz Iwanowicz; Bobiński; Bobojed Andrejewicz; Bobojed v. Bobojedow; Bobojed Wasilewicz; Bobojed; Bobojedow; Bobolecki; Boguchwał; Boguszewicz; Boguszewski; Bohatyrewicz; Bohdanowicz Wojna; Bohdanowicz; Bohdewicz Janowicz; Bohdewicz Mikołajewicz; Bohdewicz; Bohomolcow; Bohomolec; Bohowity; Bohowityn Bohuszewicz; Bohowityn Kozierowski; Bohowityn Lwowicz; Bohowityn Piotrowicz; Bohowityn Szumbarski; Bohowityn Szumski; Bohowityn v. Bohowitynowicz; Bohowityn Wojna; Bohowityn; Bohowitynowicz Bohuszewicz; Bohowitynowicz; Bohuchwał Dymitrowicz; Bohuchwał v. Bohufał v. Bouffał v. Boguchwał; Bohuchwał; Bohufał; Bohufałowicz Doroszkiewicz; Bohufałowicz; Bohurymski; Bohusz; Bohuszewicz Janowicz; Bohuszewicz; Bohuszewski; Bohuszowski Janowicz; Bohuszowski; Boiarelli; Bokej Borysowicz; Bokej Iwanowicz; Bokej Michajłowicz; Bokej; Bokiej Pieczychwoscki; Bokiej v. Bokej v. Bokij; Bokiej; Bokij Pieczychwoscki; Bokij; Bolesławowicz; Bołbas z Rostok; Bołbas; Bołharyn; Bołharynowicz; Bołoticz; Bołuboczek Iwaszkowicz; Bołuboczek; Bonar; Boratyński Lwowicz; Boratyński v. Boriatyński; Boratyński; Borejko; Borejkowicz; Boremlski; Boriatyński; Borna; Borodowicz Hryhoriewicz; Borodowicz v. Borodowiczonok; Borodowicz; Borodowiczonok Hryhoriewicz; Borodowiczonok; Borowski Juriewicz; Borowski Putywelski Wołodymirowicz; Borowski; Bortkiewicz; Boruchowski; Borychowski; Borys (?); Borysowicz; Borzdobohatowicz; Borzobohaty Jackowicz; Borzobohaty; Botwina; Bouffał; Branicki; Bratosicz; Brocki; Brodowski; Brozka Matejewicz; Brozka; Brożek; Brujaka Irtyszczowicz; Brujaka; Bryndza; Brzeski; Brzezia, z; Brzeziński; Brzozowa, z; Brzozowski; Bubin; Bubnow Michajłowicz; Bubnow; Bubnowski; Buchwaldt, de; Buczacki; Buczacza, z; Buczaczu, na; Budiło; Budiłowicz; Budkiewicz; Budkowicz; Budrewicz; Budyło Stanisławowicz; Budyło v. Budiłowicz; Budyło; Buhak Janowicz; Bujalski Mikołajewicz; Bujalski; Bujanowicz; Bujnej, z; Bujnicki; Bujno; Bujny, z; Bujwidowicz; Bukojemski; Bułatow; Bułhak Wasilewicz; Bułhak; Bułhaka Juriewicz; Bułhaka; Bułhakowicz; Bułharyn Romanowicz; Bułharyn v. Bołharyn; Bułharyn; Bułyha; Burba; Burbejczyc Janowicz; Burbejczyc; Burbel; Buremlski; Buremski Aleksandrowicz; Buremski; Burnak Szymkowicz; Burnak; Burniewski Fedorowicz; Burniewski; Bury Michajłowicz; Bury; Butkiewicz v. Butkowicz; Butkiewicz; Butkowicz Stankowicz; Butkowicz; Butrim Jakóbowicz; Butrim; Butrym v. Butrim; Butrym z Giezdzisk; Butrym; Butrymowicz; Butwiłowicz; Buyno v. Bujno z Bujny; Buyno; Buywidowicz Hryhoriewicz; Buywidowicz; Bychowiec Mitkowicz; Bychowiec; Byczko Jakóbowicz; Byczko; Bykowski Hryniewicz; Bykowski Iwanowicz; Bykowski Januszewicz; Bykowski Michajłowicz; Bykowski Ryło; Bykowski; Bylowicz; Bystrejski Bohdanowicz; Bystrejski; Bzicki; Carchnis, in; Celiński; Cema; Chalecki Andrejewicz; Chalecki Michajłowicz; Chalecki; Chalęcki; Chalżyński; Charliński; Charytonowicz Senkowicz; Charytonowicz; Chibowski; Chlewicki; Chłupicz Steckiewicz; Chłupicz; Chłupinicz Steckowicz; Chłupinicz v. Chłupicz; Chłupinicz; Chmara Wroceński; Chmara; Chobołtowski; Chodakowski; Chodkewicz; Chodkiewicz Aleksandrowicz; Chodkiewicz Daszkowicz; Chodkiewicz Hieronimowicz; Chodkiewicz Hrehorowicz; Chodkiewicz Hryńkiewicz; Chodkiewicz Iwanowicz; Chodkiewicz; Chodkowicz; Chodyński Wojciechowicz; Chodyński; Chodyrewicz; Chołoniewski Myszczyc; Chołoniewski Myszka Bohdanowicz; Chołoniewski v. Chołyniewski; Chołoniewski; Chołyniewski; Chomicz; Chomonicz; Chorepa; Chorwat; Chotenowicz Senkowicz; Chotenowicz; Chożowa, z; Chrebtowicz; Chrenicki Bohdanowicz; Chrenicki v. Chrennicki; Chrenicki; Chrennicki Światkowicz; Chrennicki; Chreptowicz Bohdanowicz; Chreptowicz Bohurymski; Chreptowicz Iwanowicz; Chreptowicz Jakowlewicz; Chreptowicz Litawor; Chreptowicz Marcinowicz; Chreptowicz v. Chrebtowicz; Chreptowicz Wasilewicz; Chreptowicz; Chrobry Andrejewicz; Chrobry; Chromy; Chrzczonowicz; Chudziński Wojciechowicz; Chudziński; Chwalczewski; Chwediuszko; Chybowski; Ciechanowca, z; Ciechanowiecki Jechonowski Janowicz; Ciechanowiecki Petrowicz; Ciechanowiecki v. Ciechonowski; Ciechanowiecki; Ciechonowski Janowicz; Ciechonowski; Ciecierski; Ciemny Wasilewicz; Ciemny; Cimiński; Cimucowicz v. Tiemutiewicz; Cimucowicz; Cybulka v. Steckowicz; Cybulka; Cybulski; Cymerman; Cymiński; Czacki; Czajkowski; Czapla Andrejewicz; Czapla v. Czaplic; Czapla; Czapli, z; Czaplic; Czaplica Fedorowicz; Czaplica Mikitycz; Czaplica; Czaplicki; Czapski; Czarnkowski; Czarnobylski; Czartoryski Aleksandrowicz; Czartoryski Fedorowicz; Czartoryski Iwanowicz; Czartoryski Wasilewicz; Czartoryski; Czechowicz Bohdanwicz; Czechowicz; Czeladin Andrejewicz; Czeladin; Czerkas Olechnowski; Czerkas; Czerkawski; Czermiński; Czerniewski; Czerny; Czerski Iwanowicz; Czerski; Czeszejko Hryńkowicz; Czeszejko; Czeszejkowicz; Czetwertyński Fedorowicz; Czetwertyński Iwanowicz; Czetwertyński Michajłowicz; Czetwertyński v. Wyszkowski; Czetwertyński; Czopowic, z; Czopowski z Czopowic; Czopowski; Czorny; Czosnowski; Czupurna; Czupurny; Czuryłłowicz Andrejewicz; Czuryłłowicz; Czuwatow; Czyrykow Hryhoriewicz; Czyrykow; Czyż Andrejewicz; Czyż Bohdanowicz; Czyż Konstantynowicz z Nieteczy; Czyż Semenowicz; Czyż Wasilewicz; Czyż; Czyżewicz Aleksandrowicz; Czyżewicz Juriewicz; Czyżewicz Juszkiewicz; Czyżewicz v. Czyż; Czyżewicz Wojciechowicz; Czyżewicz; Dachno v. Daszko; Dachno; Dachnowicz; Dalejowa, z; Danilewicz Iwanowicz; Danilewicz; Daniło Fedkowicz; Daniło Girdewicz; Daniło Semenowicz; Daniło v. Danilewicz v. Daniłowicz; Daniło; Daniłowicz Kaleta; Daniłowicz; Danowski; Darowski Stanisławowicz; Darowski; Daszkiewicz Iwanowicz; Daszkiewicz v. Daszkowicz; Daszkiewicz; Daszko Tubaczowicz; Daszko; Daszkowicz; Daukowicz; Daukszewicz; Dawgird; Dawidowicz; Dawidowski; Dawiłtowa; Dąbrowy Długiej, z; Dąbrówka; Dczusa; Dederkało; Dedko Iwanowicz; Dedko; Dedkowicz v. Detkowicz; Dedkowicz; Dembiński; Demidowski Stepanowicz; Demidowski; Denhoff; Denisko Mukosiejewicz; Denisko; Deniskowicz Seńkowicz; Deniskowicz; Denisow v. Denisowicz; Denisow; Denisowicz Sofonowicz; Denisowicz; Derżkowicz Stankowicz; Derżkowicz; Despot; Detkowicz; Dębiński; Diakowicz; Dirma; Dłuski; Dłużski; Dmitrewicz; Dmochowski; Dobek; Dobkowicz; Dobrohostowicz; Dobroniski; Dobronizki; Dobrosołowski; Dobrowolski Petrowicz; Dobrowolski; Dokurniewicz Chrzczonowicz; Dokurniewicz; Dolmat Matfiejewicz; Dolmat; Dolski; Dołęga; Dołubowski; Domaniewski; Domaniewski; Domaniowski z Domanowa; Domaniowski; Domanowa, z; Domanowicz Semenowicz; Domanowicz; Domanowski; Domarat; Dombrówka z Wielamówki; Domejko Janowicz; Domejko; Doński Iwanowicz; Doński; Dorgewicz; Dorgiewicz; Dorohostajski; Dorohostajski; Doroszkiewicz v. Doroszkowicz; Doroszkiewicz; Doroszkowicz; Dowbor v. Dowborowicz; Dowbor; Dowborowicz; Dowgerd; Dowgerdowicz; Dowgiałło v. Dowgiałłowicz; Dowgiałło; Dowgiałłowicz Lenartowicz; Dowgiałłowicz Mikołajewicz; Dowgiałłowicz; Dowgiałowicz; Dowgintowicz; Dowgird Bohdanowicz; Dowgird v. Dawgird v. Dowgerd; Dowgird; Dowgirdowicz; Dowgoth; Dowkhowd; Dowkszewicz; Dowmat; Dowmont; Downarowski Hlebowicz; Downarowski Sudkowicz; Downarowski; Dowojna Andrejewicz; Dowojna Jakóbowicz; Dowojna Stanisławowicz; Dowojna v. Dowojnowicz; Dowojna; Dowojno; Dowojnowicz Jakóbowicz; Dowojnowicz Janowicz; Dowojnowicz; Dremlik Jackiewicz; Dremlik; Drobyhewicz; Drohojewski; Drozcza Aleksandrowicz; Drozcza v. Drozdcza v. Drozdin; Drozcza; Drozdcza; Drozdin; Drozdowski; Drożcza Aleksandrowicz; Drożcza; Drucka, z; Drucki Baba; Drucki Dymitrewicz; Drucki Horski; Drucki Ozierecki; Drucki Samsonowicz; Drucki; Dubicki Michajłowicz; Dubicki; Dubinkach, na; Dubrowicki Iwanowicz; Dubrowicki Juriewicz; Dubrowicki; Dubrowski; Duch z Wysocka; Duch; Duchnicz; Duda; Dudka; Dudorow; Dworzec, z; Dybowski; Dybryniewski Albertowicz; Dybryniewski; Dyczko Wasilewicz; Dyczko; Dymitrewicz; Dymitriewicz; Dymitrowicz; Dyrma; Dyrmejtowicz; Dziadkowicach, na; Dziadkowski; Działyński; Dziatkowski na Dziatkowicach; Dziatkowski; Dziawiłtowski; Dzierżek; Dziewieniszek, z; Dziusa; Dzusa; Dzusicz; Edziatowicz; Ejrudowicz; Epimach Andrejewicz; Epimach v. Epimachowicz v. Jepimachowicz; Epimach; Epimachowicz Petrowicz; Epimachowicz Semenowicz; Epimachowicz; Esmanowicz; Ewłaszkowicz; Ezofowicz; Falczewski v. Chwalczewski; Falczewski; Falejewicz; Falk v. Falkowicz; Falk; Falkowicz; Fediuszko Fedorowicz; Fediuszko v. Chwiediuszko; Fediuszko; Fedko; Fedkowicz; Fedor; Fedorowicz; Fędiuszko; Filipowicz; Filoret; Firlej; Fleming; Frąckiewicz; Fronckiewicz; Fronckowicz; Frydrychowicz; Furman; Furs Iwanowicz; Furs Ofanasowicz; Furs Semenowicz; Furs v. Fursowicz; Furs; Fursowicz Denisowicz; Fursowicz; Gabryjałowicz Stanisławowicz; Gabryjałowicz; Gadaczewski; Gadawski; Galicki; Galicyn v. Golicyn; Galicyn; Galiński; Galschan, von; Gałąskowski v. Gałązka; Gałąskowski; Gałązka v. Gałąskowski; Gałązka; Gamrat; Gansowski; Garbaty Borysowicz; Gasztold Marcinowicz; Gasztold; Gasztoldowicz; Gasztołt; Gasztołtowicz; Gąsowski Skwarek de Osse; Gąsowski Skwarko; Gąsowski v. Husowski; Gąsowski; Gec; Gedgołdowicz; Gedigołd; Gedroic(ć); Gedroicki Bartkowicz; Gedroicki; Gedroit Mikołajewicz; Gedroit Szymkowicz; Gedroit; Gedrojc Ambrożewicz; Gedrojc Hrehorowicz; Gedrojc Jackowicz; Gedrojc Jakóbowicz; Gedrojc Lartynowicz; Gedrojc Marcinowicz; Gedrojc Matusewicz; Gedrojc Stanisławowicz; Gedrojc Szerejkowicz; Gedrojc Szymkowicz; Gedrojc v. Gedroit; Gedrojc; Gedygold; Gedygołdowicz; Gedyminowicz; Geżgajło Janowicz Stanisławowicz; Geżgajło Janowicz; Geżgajło; Geżgajłowicz Janowicz; Geżgajłowicz Michałowicz; Geżgajłowicz; Giedygołd v. Gedigołd v. Gedgołdowicz; Giedygołd; Giedygołdowicz; Giezdzisk, z; Gijwiłowicz; Giłbutowicz Aleksandrowicz; Giłbutowicz v. Ginbutowicz; Giłbutowicz; Ginbutowicz; Ginejtowicz; Ginewił; Gintowski Juriewicz; Gintowski; Gintowt; Gintowtowicz Bartłomiejowicz; Gintowtowicz Matfiejewicz; Gintowtowicz; Girdewicz; Girdywidowicz; Giretowicz; Girstowtowicz; Giza; Gliński Aleksandrowicz; Gliński Fedorowicz; Gliński Iwanowicz; Gliński Michajłowicz; Gliński Putywelski; Gliński v. Hliński; Gliński; Godaczewski; Godschalc; Godziądzu, na; Gojcewicz; Golicyn; Golimont Janowicz; Golimont Stanisławowicz; Golimont; Golski; Gołownia; Gorajski; Gosławski; Gotoltowicz Gurec Juskowicz; Gotoltowicz; Gottschalck; Goworowski; Górka; Górki, z; Górski Bartoszewicz; Górski; Grabiński; Gradowski Janowicz; Gradowski; Grajewski; Grave; Grebiński; Gregorowicz; Griczyn; Grocki; Grodzki; Gromyka; Gromyko; Gronostajewicz; Grotowski; Gryczyn Hawryłowicz; Gryczyn; Grydko (?); Grygoriewicz; Grymzajtis; Grzymała z Kamionbrodu; Grzymała; Grzywa; Guberstejn; Gurec; Gurko; Gurkowicz; Gutowski; Gwagnin; Hahin; Hajko Fedorowicz; Hajko Mikołajewicz; Hajko; Hamszej; Hancewicz; Hanko; Hanusowicz; Haponowicz; Haraburda Bohdanowicz; Haraburda; Harasim v. Harasimowicz; Harasim; Harasimowicz v. Harasim; Harasimowicz; Harbuz; Harinek; Harmanowicz; Hawryłowicz; Hawsowicz Waśkowicz; Hawsowicz; Hemming; Herburt z Oleska; Herburt; Hercyk; Herman; Hermanowicz; Hieronimowicz; Hincza Janowicz; Hincza; Hladkii Romanowicz; Hladkii; Hladkowicz Hryńkowicz; Hladkowicz; Hleb; Hlebowicz Janowicz; Hlebowicz Juriewicz; Hlebowicz Połoński; Hlebowicz Stanisławowicz; Hlebowicz; Hliński Bohdanowicz; Hliński Borysowicz; Hliński Daszkowicz; Hliński Fedorowicz; Hliński Iwanowicz; Hliński Lwowicz; Hliński Semenowicz; Hliński Wasilewicz; Hliński; Hładki; Hładkowicz; Hłazinicz; Hłazyna v. Hłazinicz Wasilewicz; Hłazyna Wasilewicz; Hłazyna; Hłuszanok Dymitriewicz; Hłuszanok; Hłuszonok; Hnewoszewicz; Hniewoszewicz; Hodyrewski Fedorowicz; Hodyrewski; Hojański; Hojski; Holcowski; Holica; Holszan, z; Holszański Aleksandrowicz; Holszański Dubrowicki Iwanowicz; Holszański Dubrowicki Juriewicz; Holszański Dubrowicki; Holszański Iwanowicz Juriewicz; Holszański Iwanowicz; Holszański Juriewicz; Holszański Semenowicz; Holszański v. Dubrowicki Juriewicz; Holszański v. Dubrowicki; Holszański v. Lebiedziowski; Holszański; Hołosowicz Iwanowicz; Hołosowicz; Hołowczyński; Hołownia Fedorowicz; Hołownia Michajłowicz; Hołownia Ostrożecki; Hołownia v. Hołownia Ostrożecki; Hołownia v. Hołownicz; Hołownia; Hołownia-Ostrożecki z Ostrożca; Hołownicz Olchromiejewicz; Hołownicz; Hołuba; Hołubcewicz Bohdanowicz; Hołubcewicz; Homszej Janowicz; Homszej Juriewicz; Homszej v. Hamszej v. Homszejewicz; Homszej; Homszejewicz Mikołajewicz; Homszejewicz; Horain; Horbaszowski Pióro; Horbaszowski; Horbowski Jakóbowicz; Horbowski; Horczak; Hordyn Jakowicz; Hordyn Jakowlewicz; Hordyn Korybanowicz; Hordyn; Hordyna; Horłow; Hornostaj Iwanowicz; Hornostaj Romanowicz; Hornostaj v. Hornostajewicz v. Gronostajewicz; Hornostaj Wołowicz; Hornostaj; Hornostajewicz; Hornowski; Horodecki; Horski Dymitriewicz; Horski Fedorowicz; Horski Iwanowicz; Horski Sokoliński; Horski v. Drucki Horski; Horski Wasilewicz; Horski; Horwat; Horzwiński; Hoscki; Hostski Bohdanowicz; Hostski Semenowicz; Hostski Senkowicz; Hostski; Hostyło; Hostyłowicz; Hosz v. Hoż v. Hoziusz; Hosz v. Hoż; Hosz; Hoszcski Bohdanowicz; Hoszcski; Hoszkowicz; Hoścki v. Hostski v. Hojski; Hoścki; Hośćki; Hoziusz; Hoż; Hrehorowicz; Hrihoriewicz; Hriwa; Hromyka Isajewicz; Hromyka; Hruski; Hruśniewa, z; Hryczyn v. Hryczynowicz v. Gryczyn; Hryczyn; Hryczynowicz; Hryćkowicz; Hryhoriewicz; Hrymalicz; Hrymała; Hrynicki; Hryniewicz; Hryńkiewicz; Hryńkowicz; Hryszkowicz; Huba Augustynowicz; Huba Tyszkowicz; Huba; Hubar Iwanowicz; Hubar; Hubiński Hawryłowicz; Hubiński Pietraszkowicz; Hubiński; Hubkin; Hulewicz v. Hulowicz; Hulewicz; Hulowicz; Hułubkowicz; Hurko Olechnowicz; Hurko v. Gurko; Hurko; Huryn; Hurynowicz; Husowski Skwarko v. Gąsowski; Husowski Skwarko; Husowski; Huszcza Iwanowicz; Huszcza; Ihnatiewicz; Ihnatowicz; Ilinicz Iwanowicz; Ilinicz Juriewicz; Ilinicz Mikołajewicz; Ilinicz; Iłgowski Prokopowicz; Iłgowski; Irtyszczewicz Iwanowicz; Irtyszczewicz; Irtyszczowicz; Irzykowicz Mikołajewicz; Irzykowicz Olechnowicz; Irzykowicz; Isajewicz; Isajkowski; Iwachno; Iwanicki Bohuszewicz; Iwanicki; Iwanowicz; Iwanowski; Iwaszencowicz Bohdanowicz; Iwaszencowicz; Iwaszkiewicz; Iwaszkowicz Hryniewicz; Iwaszkowicz v. Iwaszkiewicz; Iwaszkowicz; Iwna, z; Izdebski; Jabłonowa, z; Jabłonowski; Jackiewicz; Jackowicz Juchnowicz; Jackowicz; Jackowski Iwanowicz; Jackowski; Jacynicz Ostafiewicz; Jacynicz; Jadygowicz; Jagajłowicz; Jagiełłowicz; Jagodziński; Jagojłowicz; Jakimowicz; Jakintowicz; Jakowicki Iwaszkowicz; Jakowicki; Jakowicz Myszkowicz; Jakowicz; Jakowlewicz; Jakóbowicz; Jakubowski; Jałowicki; Jamont; Jamontowicz Janowicz; Jamontowicz; Janbekowicz; Janczura Fronckowicz; Janczura; Janczyński Hryćkowicz; Janczyński; Jankowicz; Jankowski; Janowicz Stanisławowicz; Janowicz; Januszewicz v. Januszkiewicz; Januszewicz; Januszkiewicz; Januszko; Januszkowicz; Januszowicz; Jarmoliński; Jarmoła; Jarosławicz Iwanowicz; Jarosławicz Wasilewicz; Jarosławicz; Jarosławski; Jasenecki Matfiejewicz; Jasenecki; Jasieniecki; Jasieński Wasilewicz; Jasieński Wojciechowicz; Jasieński; Jasiewicz; Jawnuta; Jawor; Jazłowiecki z Buczacza; Jazłowiecki; Jechnowski; Jedko Juriewicz; Jedko Mikołajewicz; Jedko; Jedkowicz; Jefidowicz; Jelcowicz; Jelec; Jeleński; Jełowicki; Jełowicz Bukojemski; Jełowicz; Jenkowicz; Jepimachowicz Semenowicz; Jepimachowicz; Jerlicz; Jermolicz; Jermoła Andrejewicz; Jermoła Iwanowicz; Jermoła v. Jarmoła; Jermoła v. Jermolicz; Jermoła; Jesifowicz; Jesipowicz; Jesko Fedorowicz; Jesko; Jeskowicz; Jesman Hlebowicz; Jesman Iwaszkowicz; Jesman v. Jesmanowicz v. Esmanowicz; Jesman; Jesmanowicz; Jewłaszewski; Jewłaszkowicz v. Ewłaszkowicz; Jewłaszkowicz; Jewłaszow; Jewnutewicz; Jeż; Jeżowski; Joachimowicz; Jodko; Jordan; Józefowicz Abrahamowicz; Józefowicz v. Ezofowicz; Józefowicz; Juchnowicz; Judko Petrowicz; Judko; Judycki Dymitrowicz; Judycki; Jundił Szymkowicz; Jundił; Jundiło; Jundiłowicz Janowicz; Jundiłowicz Szymkowicz; Jundiłowicz; Jundził; Jundziłł Szymkowicz; Jundziłł; Jundziłowicz; Junkiewicz Fedorowicz; Junkiewicz; Juracha Jackowicz; Juracha; Juraczyc v. Jurażyc; Juraczyc; Juraha; Jurażyc; Jurczewski; Jurewicz; Juriew; Juriewicz z Holszan; Juriewicz z Zabrzezia; Juriewicz; Juriow; Jurłow Pleszczejew; Jurłow Pleszczejewicz Timofiejewicz; Jurłow v. Horłow; Jurłow; Jurski Iwanowicz; Jurski; Jursza; Juskowicz; Juszkiewicz; Juszkowicz; Jutskowicz Juriewicz; Kacprowicz; Kadyszewicz Piotrowicz; Kadyszewicz; Kalenicki; Kalenik Miszkowicz; Kalenik; Kalenikowicz Tyszkowicz; Kalenikowicz; Kaleta Daniłowicz; Kaleta; Kalinowa, z; Kalinowski; Kałusowski Romanowicz; Kałusowski; Kałuwur; Kamieniecki Juriewicz; Kamieniecki; Kamieński; Kamiński; Kamionbrodu, z; Kampa; Kaplicza; Kapusta Fedorowicz; Kapusta Iwanowicz; Kapusta Timofiejewicz; Kapusta v. Kapusticz; Kapusta; Kapusticz Awramowicz; Kapusticz; Karacz; Karczewski; Karp Jesifowicz; Karp; Karpowicz; Karski; Kasinowicz Szachmencer; Kasinowicz; Kazimirski; Kazko v. Kazkowicz; Kazko; Kazkowicz; Kącki; Kerdejewicz; Kerdowicz Szyło; Kerdowicz; Kesgayło; Kewla; Kewlicz Mikołajewicz; Kewlicz; Keżgajłowicz; Kginetowicz Mikołajewicz; Kginetowicz; Kholimont; Kibiza Andrejewicz; Kibiza; Kibortowicz Szymkowicz; Kibortowicz; Kiejstutowicz Zygmuntowicz; Kiejstutowicz; Kierdej Lipski; Kierdej Mylski; Kierdej v. Kirdej; Kierdej Wańkowicz; Kierdej Waśkowicz; Kierdej; Kierdejewicz Mylski Waniewicz; Kierdejewicz Szyło; Kierdejewicz; Kieżgajłło Janowicz; Kieżgajłło Stanisławowicz; Kieżgajłło; Kieżgajło Janowicz Stanisławowicz; Kieżgajło Janowicz; Kieżgajło Mikołajewicz; Kieżgajło Stanisławowicz; Kieżgajło v. Kieżgał v. Geżgajło; Kieżgajło Wolimuntowicz; Kieżgajło; Kieżgajłowicz z Dawiłtowa; Kieżgajłowicz; Kieżgał; Kieżgałło Wolimuntowicz; Kieżgałło; Kijanin Bohdanowicz; Kijanin; Kimbar Hryszkowicz; Kimbar v. Kimbarow; Kimbar; Kimbarow; Kinciłowicz; Kirdej Lipski; Kirdej Mylski; Kirdej; Kirdejewicz Mylski; Kirdejewicz; Kirkor; Kiryk Andrejewicz; Kiryk; Kisiel; Kisielew Iwanowicz; Kisielew Michajłowicz; Kisielew; Kiszczyc Piotrowicz; Kiszczyc Stanisławowicz; Kiszczyc; Kiszka Biały; Kiszka Piotrowicz; Kiszka Stanisławowicz; Kiszka z Ciechanowca; Kiszka; Kiślowicz Maksimowicz; Kiślowicz; Kitajew Wasilewicz; Kitajew; Klecku, na; Klimahowski; ; Klimakowski Marcinowicz; Klimakowski; Klimczycki de Olandy; Klimczycki Petraszkowicz; Klimczycki; Kluczkow; Kluczkowicz; Kluski Hryćkowicz; Kluski Waśkowicz; Kluski; Kłoczko Iwanowicz; Kłoczko Janowicz; Kłoczko v. Kłoczkowicz; Kłoczko Wojciechowicz; Kłoczko; Kłoczkowicz Michnowicz; Kłoczkowicz Mikołajewicz; Kłoczkowicz Olechnowicz; Kłoczkowicz; Kłopocki; Kłopot; Kłopotowski Wojciechowicz; Kłopotowski; Kmicic; Kmita Czarnobylski; Kmita Semenowicz; Kmita Sokołowicz Wojciechowicz; Kmita Sokołowicz; Kmita Stretowicz; Kmita Sudimontowicz z Chożowa; Kmita v. Kmicic; Kmita; Kmitycz; Kniazik Fedorowicz; Kniazik; Kniehiniński Bohdanowicz; Kniehiniński; Kobryński Romanowicz; Kobryński Semenowicz; Kobryński; Kobylan, z; Kobylin; Kobyliński; Koc; Kochanowski; Kocieł Jakóbowicz; Kocieł v. Kotel; Kocieł; Kocioł; Kocz; Koczanowski Semenowicz; Koczanowski; Kola-Krater; Koleda; Kolenda; Kolęda; Kolimont; Kolmowski; Kołaczkowski; Kołątaj v. Kołontaj v. Kołontajewicz; Kołątaj; Koło z Dalejowa; Koło; Kołocki; Kołoczkowicz Wojciechowicz; Kołoczkowicz; Kołontaj Fedorowicz; Kołontaj; Kołontajew Iwanowicz; Kołontajew; Kołontajewicz Fedorowicz; Kołontajewicz; Kołpytowski; Komajewski Juriewicz; Komajewski Stankowicz Juriewicz; Komajewski; Komar; Komorowski Jakóbowicz; Komorowski; Konarski; Konarzewski; Koncewicz Szczepanowicz; Koncewicz; Kondratowicz Juriewicz; Kondratowicz Łukaszewicz; Kondratowicz Łuszczykowicz Ławrynowicz; Kondratowicz Michajłowicz; Kondratowicz Olelkowicz; Kondratowicz Pietraszkowicz; Kondratowicz; Kondratowski; Konewnik; Koniecki; Koniecpolski z Porycka; Koniecpolski; Koniński; Koniuszyn; Konopla v. Konoplin; Konopla; Konoplin; Konstantynowicz; Kopaczewicz Wasilewicz; Kopaczewicz; Kopeć Wasilewicz; Kopeć; Kopet; Kopiszczewicz Iwanowicz; Kopiszczewicz; Kopot Wasilewicz; Kopot; Koptewicz Andrejewicz; Koptewicz; Koptia; Koptiewicz; Kopylu i Słucki, na; Kopytowski Fedkowicz; Kopytowski; Korabczowski; Korczewa, z; Korecki Bohuszewicz; Korecki Fedorowicz; Korecki Iwanowicz; Korecki Joachimowicz; Korecki; Korejewicz Nanowicz; Korejewicz; Korejwa Jadygowicz; Korejwa; Korejwicz Bernatowicz; Korejwicz Mackiewicz; Korejwicz; Koreniewski; Korewa; Korewicz Szymkowicz; Korewicz; Korkodyn; Korniakt; Korniłowicz; Korobczyc; Korobowicz; Koroniewski Chodkiewicz; Koroniewski; Korowan; Korsak Andrejewicz; Korsak Bohdanowicz; Korsak Hlebowicz; Korsak Iwanowicz Zenowiewicz; Korsak Iwanowicz; Korsak Michajłowicz; Korsak Semenowicz; Korsak v. Korsakowicz; Korsak Wasilewicz; Korsak; Korsakowicz Hlebowicz; Korsakowicz Wasilewicz; Korsakowicz; Korybanowicz; Korybut; Korybutowicz; Korycki z Sielca; Korycki; Koryzna Stanisławowicz; Koryzna; Korzeniewski; Korzeniowski v. Koreniewski; Korzeniowski; Koseński; Kosiłowicz; Kosiński z Lisowa; Kosiński; Kosow Fedorowicz; Kosow Kuzmicz; Kosow; Kossakowski; Kossowski; Kostewicz Stanisławowicz; Kostewicz v. Kościewicz; Kostewicz; Kostiuszko Fedorowicz; Kostiuszko Iwanowicz; Kostiuszko v. Kościuszko; Kostiuszko; Kostiuszkowicz Chobołtowski; Kostiuszkowicz; Kostka de (z) Sztemberg(a); Kostka; Kostomołocki Filipowicz; Kostomołocki Kostiuszko Filipowicz; Kostomołocki; ; Koszczyc; Koszel Michalewicz; Koszel; Koszka Iwanowicz; Koszka Semenowicz; Koszka; Koszyrski Michajłowicz; Koszyrski Sanguszkowicz Michajłowicz; Koszyrski Sanguszkowicz; Koszyrski; Kościelecki; Kościewicz; Kościuszko; Kotel; Koteł Bohdanowicz; Koteł; Kotłowicz Stanisławowicz; Kotłowicz; Kotowicz Iwanowicz; Kotowicz Lwowicz; Kotowicz; Kotry, z; Kotrym; Kotyczew Semenowicz; Kotyczew v. Kotyczow; Kotyczew; Kotyczow Umny Iwanowicz; Kotyczow; Kowalewicz; Kowaryn; Kowelski Sanguszko Michajłowicz; Kowelski Sanguszkowicz; Kowelski; Kownacki; Koza (?); Kozakowicz; Kozanowicz; Kozariew; Kozaryn; Kozeczyc Fedorowicz; Kozeczyc; Kozeczyn Fedorowicz; Kozeczyn; Kozeka Fedorowicz; Kozeka Michajłowicz; Kozeka v. Kozeczyc Wasilewicz; Kozeka v. Kozika v. Kozeczyc; Kozeka; Kozica Bartoszewicz; Kozica; Kozieł Wasilewicz; Kozieł; Kozierowski; Kozika; Kozina; ; Koziński Hryńkowicz; Koziński; Kozioł; Kozłowski; Kożanowicz; Krajewski; Krajski; Krasieński Borzobohaty Olechnowicz; Krasieński Borzobohaty; Krasieński v. Krasiński Borzohohaty; Krasieński Wasilewicz; Krasieński; Krasiński; Kraski Michajłowicz; Kraski; Krasnego, z; Krasnohodubski; Krasnosielski; Krasny; Krasowski z Szepietowa; Krasowski Zienkowicz; Krasowski; Krassowa, z; Krassowski z Krassowa i Szepietowa; Krassowski; Kraśny Wasilewicz; Kraśny; Krater; Krewsz Bohdanowicz; Krewsz; Krezkowicz z Batik; Krezkowicz; Kriwec Fedorowicz; Kriwec; Kromski; Kropotka Dymitriewicz; Kropotka Jełowicki; Kropotka; ; Kroszyński Fedorowicz; Kroszyński Filipowicz; Kroszyński Iwanowicz; Kroszyński Timofiejewicz; Kroszyński; Krotoski; Krotowski; Krukow Ostafiejewicz; Krukow; Krupczyc; Krupecki Protasiewicz; Krupecki; Krupowicz Bertoszewicz; Krupowicz Bohdanowicz; Krupowicz Januszkowicz; Krupowicz Kozakowicz; Krupowicz Łukaszewicz; Krupowicz Pacewicz; Krupowicz Paszkowicz; Krupowicz Petraszewicz; Krupowicz; Krupski; Kruszewa, z; Kruszewski; Kryczowski Fedkowicz; Kryczowski; Krywec; Krywiec Fedorowicz; Krywiec Iwanowicz; Krywiec; Krywonosowicz; Krywy Michajłowicz; Krywy; Krzepisz; Krzestyna i Lisowa, z; Krzywiec; Krzywonosowicz; Krzywy; Krzyżanowski; Kuchmistrzowicz Mikołajewicz; Kuchmistrzowicz Olechnowicz Piotrowicz; Kuchmistrzowicz Olechnowicz; Kuchmistrzowicz Piotrowicz; Kuchmistrzowicz; Kucza Jakimowicz; Kucza; Kuczewski; Kuczuk v. Kuczukowicz; Kuczuk; Kuczukowicz Janowicz; Kuczukowicz; Kuczyna Andrejewicz; Kuczyna; Kuczyna, z; Kuczyński z Kuczyna; Kuczyński; Kukla; Kuklia; Kulesza Janowicz; Kulesza; Kumanowski; Kuncewicz Jakóbowicz; Kuncewicz Kmitycz; Kuncewicz; Kuncowicz Kmitycz; Kuncowicz Sakowicz; Kuncowicz Sokołowicz Wojciechowicz Kmita; Kuncowicz; Kunicki; Kuńca v. Kuncewicz v. Kuncowicz; Kuńca v. Kuncewicz; Kuńca; Kuńcewicz; Kurbski Jarosławski; Kurbski; Kurcewicz Bułyha; Kurcewicz Iwanowicz; Kurcewicz; ; Kurczewicz; Kurejsza Grygoriewicz; Kurejsza Olechnowicz; Kurejsza; Kureszow; Kuropatwa; Kurpski Michajłowicz; Kurpski v. Kurbski; Kurpski; Kuryłowski; Kurzeńca, z; Kuzmicz; Kuzminicz; Kuźmicz; Kwacz; Kwilecki; Kyeszgaiło; Kymunt; Lacki Iwanowicz; Lacki v. Ladski; Lacki Wasilewicz; Lacki Zararynicz; Lacki; Ladski; Lalewicz; Lalusz; Lanckoroński; Lartynowicz; Laskowski Jakimowicz; Laskowski; Lasota z Łopiennika; Lasota; Lebiediewicz; Lebiedziowski; Ledóchowski Deniskowicz; Ledóchowski Iwanowicz; Ledóchowski z Leduchowa; Ledóchowski; Leduchowa, z; Lelusz; Lenartowicz; Lenewicz; Lenkowicz Janowicz; Lenkowicz; Lesiecki; Leszczyński; Leszewicz; Lesznicki; Leśnicz; Leśniowolski; Letecki Kuźmicz; Letecki; Lewarth; Lewicki z Porycka; Lewicki; Lewkowicz; Lewonowicz; Lewsza Jesipowicz; Lewsza; Lewszewicz; Libnar; Lichtenwald; Lichwenowicz Juriewicz; Lichwenowicz; Ligęza; Ligocki; Lihwenewicz Juriewicz; Lihwenewicz; Limont; Liniewski Fedorowicz; Liniewski; Lipski; Lis; Lisowa, z; Litawor; Litwin; Lochwinowicz; Lubecki Romanowicz; Lubecki v. Wideniecki v. Widyniecki; Lubecki v. Widyniecki; Lubecki; ; Lubek; Lubelski Iwanowicz; Lubelski; Lubicz; Lubomirski; Lubowiczy, z; Lubża; Lulicz; Lwow; Lwowicz Bohdanowicz; Lwowicz; Łabuński Iwanowicz; Łabuński; Łahodowski; Łaniewicz Mylski; Łaniewicz; ; Łapiński; Łapkowicz; Łapy, de; Łaska; Łaski; Łaszcz Strzemielecki; Łaszcz; ; Ławrynowicz; Łazarowicz; Łazowski Dymitriewicz; Łazowski; Łebkowski; Łempicki; Łobucki; ; Łochwinowicz; Łohojska, z; Łohojski; Łokaczu, na; Łopaciński; Łopata Mikulicz; Łopata; Łopienia, z; Łopiennika, z; Łopot Bykowski Iwanowicz; Łopot; ; Łosiatyński Hawryłowicz; Łosiatyński; Łostowski; Łoś; Łowejko v. Łowejkowicz; Łowejko; Łowejkowicz; Łoza; Łozka Andrejewicz; Łozka Borysowicz; Łozka; Łozowicki Bohdanowicz; Łozowicki; Łuba Wyszkowski; Łuba z Łubina; Łuba; Łubina, z; Łuczeński; Łuczyc; Łuczyna; Łuka v. Łuczyna; Łuka; Łukaszewicz; Łukawski; Łukianowicz; Łukomski Andrejewicz; Łukomski Iwanowicz; Łukomski Romanowicz; Łukomski; Łuniewa, z; Łuniewski; Łupianki, z; Łupieński z Łupianki; Łupieński; Łupiński; Łuski, z; Łuszczyc; Łuszczyk v. Łuszczykowicz; Łuszczyk; Łuszczykowicz Ławrynowicz; Łuszczykowicz; Łuzczyk; Łużecki; Łużewski; Łysakowski; Macewicz; Maciejewicz; Mackiewicz; Macowicz; Maćkiewicz Andrejewicz; Maćkiewicz Jamontowicz; Maćkiewicz; Maćkowicz Andruszkowicz; Maćkowicz v. Maćkiewicz; Maćkowicz; Makarowicz; Makowiecki; Maksimowicz; Maksynowicz; Malcher; Malcherowicz; Malejkowicz Stanisławowicz; Malejkowicz; Malikbasza; Malikbaszyc; Malinowa, z; Malinowski z Malinowa; Malinowski; Małachowski; Małdrzyk; Małojed Lenewicz; Małojed; Małyński Jełowicz; Małyński; Mamczyc Fedorowicz; Mamczyc; Manowski; Marcinowicz; Markowa, z; Markowski z Łopienia; Markowski z Markowa; Markowski; Masalski Bohuszewicz; Masalski Fedorowicz; Masalski Iwanowicz; Masalski Juriewicz; Masalski Michajłowicz; Masalski Timofiejewicz; Masalski Wasilewicz; Masalski Wołodimirowicz; Masalski Wołodymirowicz; Masalski; Masło; Massalski Fedorowicz; Massalski Iwanowicz; Massalski Semenowicz; Massalski; Maśkiewicz Hryńkowicz; Maśkiewicz Michajłowicz; Maśkiewicz; Maśko (?); Maśkowicz Murza; Maśkowicz; ; Matejewicz; Matfiejewicz; Matfiejowicz; Matiasowicz; Matusewicz; Matyszkowicz; Mazepa; Medem; Meleszko Marcinowicz; Meleszko v. Meleszkowicz v. Mieleszko; Meleszko; ; Meleszkowicz Hawryłowicz; Meleszkowicz; Melikbasza; Melikbaszyc; Mengden, von; Menski; Menskij Puszkarewicz Petrowicz; Menskij; Merchotczyc; Merzwenski; Mesojedow Iwanowicz; Mesojedow; Mestwiłło Bohdanowicz; Mestwiłło; Meszczerski Fedorowicz; Meszczerski; Meżecki Fedorowicz; Meżecki Romanowicz; Meżecki; Mężeński; Mianowa, z; Miączyński; Micewicz; Michajłowicz; Michalewicz; Michałowicz; Michnowicz; Michowski; Mickiewicz; Mickowicz Mikołajewicz; Mickowicz; Micuta; Mielecki; Mielenewicz Tupogłowski; Mielenewicz; ; Mieleszko; Mieleszkowicz; Mień, de; Mieńsk, de; ; Mieński de Mień; Mieński de Mieńsk; Mieński; Mierzwiński; Miezia; Miezinca; Międzylesia, z; Międzyleski; Miękicki; Migelkowicz; Mikitinicz; Mikitycz; Mikitynicz Matfiejewicz; Mikitynicz; Mikitynowicz; Miklaszewicz; Miklaszowicz; Mikołajewicz; Mikulicz Andrejewicz; Mikulicz; Mikuliński; Milanowski; Miłoszewicz Jarosławicz; Miłoszewicz; Miłoszewski; Mingajło; Mingajłowicz; Mingiejłowicz; Miński v. Mieński de Mień v. de Mieńsk; Miński; Mirosławicz; Mirze, na; Misunicz Wasilewicz; Misunicz; Miszewicz; Miszkowicz; Miszutinicz; Miśkiewicz; Mitkiewicz; Mitkowicz v. Mickowicz; Mitkowicz v. Mitkiewicz; Mitkowicz; Mitykowicz; Mizarej Juriewicz; Mizarej; Mleczko Pawłowicz; Mleczko; Mniszech z Wielkich Kończyc; Mniszech; Mniszek; Mnożewski; Mohiła; Mohyła; Mojsiejewicz; Mokreński; Moliński; Mołodiatycz; Mondigerd Janowicz; Mondigerd; Mondigerdowicz; Mondigird v. Montigird v. Mondigerd v. Mondigirdowicz; Mondigird; Mondigirdowicz Janowicz; Mondigirdowicz Pietraszkowicz; Mondigirdowicz Piotrowicz; Mondigirdowicz; Moniwid v. Moniwidowicz; Moniwid; Moniwidowicz; Montelupi; Montigird; Montowt; Montowtowicz Bartoszewicz; Montowtowicz Jakóbowicz; Montowtowicz Michajłowicz; Montowtowicz; Mordas Miszkowicz; Mordas v. Mordasowicz; Mordas; Mordasowicz; Morkutowicz Bohdanowicz; Morkutowicz; Morozow Jakowlewicz; Morozow Wasilewicz; Morozow; Morstyn; Morsztyn v. Morstyn; Morsztyn; Mosalski Afanasowicz; Mosalski Ofanasowicz; Mosalski; Mostwiłowicz Gabryjałowicz; Mostwiłowicz Iwanowicz; Mostwiłowicz; Moszeński; Moszkowski; Moszyński; Mozejkowicz; Mozolewicz; Możajski Andrejewicz; Możajski Iwanowicz; Możajski; Mroczko; Mstiuszkowicz Januszkowicz; Mstiuszkowicz; Mścisław; Mścisławicz; Mścisławiu, na; Mścisławski Iwanowicz; Mścisławski Juriewicz; Mścisławski Lihwenewicz; Mścisławski Zasławski Iwanowicz; Mścisławski Zasławski; Mścisławski; Mudrejko Michajłowicz; Mudrejko; Mukosiejewicz; Mułkuman Miśkiewicz; Mułkuman; Mułkun Miśkiewicz; Muńcza; Murowicz; Murza; Musiata; Musiata; Musiatycz Jackowicz; Musiatycz; Muszata; Mylski Kierdejewicz; Mylski Waniewicz; Mylski; ; Myszczyc; Myszka Bohdanowicz; Myszka; Myszkowicz; Myszkowski; Myzgajło; Nac v. Naczko v. Nacowicz; Nac; Nacewicz; Nacowicz; Nacz; Naczko; Naczowicz; Nadarzyński; Nagłowic, z; Nahi Iwanowicz; Nahi; Nanowicz; Narbut v. Narbutowicz; Narbut; Narbutowicz Dobrohostowicz; Narbutowicz Janowicz; Narbutowicz Lenartowicz; Narbutowicz Mikołajewicz; Narbutowicz Stanisławowicz; Narbutowicz Wojciechowicz; Narbutowicz; Nardułtowski; Narkiewicz v. Narkowicz; Narkiewicz; Narkowicz; Narusz; Naruszewicz Janowicz; Naruszewicz Pawłowicz; Naruszewicz Wojciechowicz; Naruszewicz Wojtkowicz; Naruszewicz; Narwidowicz Janowicz; Narwidowicz; Narwojszewicz; Narybutowicz; Narymontowicz; Narymuntowicz; Nasiłowa, z; Nasiłowski Juriewicz; Nasiłowski v. Nosiłowski; Nasiłowski z Nasiłowa; Nasiłowski; Nasuta Szempart; Nasuta v. Nasuticz v. Nasutowicz; Nasuta; ; Nasuticz; Nasutowicz; Neczaj; Nekipołowicz Iwanowicz; Nekipołowicz; Neklud; Nekras; Nekrasewicz; Nekraszewicz; Nelediński Iwanowicz; Nelediński; Nemczynowicz Wencławowicz; Nemczynowicz; Nestorowicz; Neswicki Juriewicz; Neswicki v. Rowieński; Neswicki v. Zbaraski; Neswicki Wasilewicz; Neswicki; Neszyjczyc; Neświcki Fedkowicz; Neświcki Wasilewicz; Neświcki; Newelski; Newerowicz; Nieciecki v. Nieczieczki; Nieciecki; Nieczaj Semenowicz; Nieczaj v. Neczaj; Nieczaj; Nieczieczki; Niekras v. Niekraszewicz; Niekras Wołodkowicz; Niekras; Niekraszewicz Bohdanowicz; Niekraszewicz; Niemcewicz; Niemczynowicz; Niemiera v. Hrymała; Niemiera; Niemierycz; Niemir v. Niemirowicz; Niemir; Niemira v. Niemiera; Niemira; Niemirowicz Andrejewicz; Niemirowicz Bujanowicz; Niemirowicz Fedkowicz; Niemirowicz Jakóbowicz; Niemirowicz Janowicz; Niemirowicz Juriewicz; Niemirowicz Piotrowicz; Niemirowicz; Niemirycz Iwanowicz; Niemirycz v. Niemierycz; Niemirycz; Niemsta; Nieprzecki; Nieszyjczyc; Nieszyjczynicz; Nieświcki Fedorowicz; Nieświcki v. Neswicki; Nieświcki v. Porycki; Nieświcki v. Woroniecki; Nieświcki v. Zbaraski; Nieświcki Wasilewicz; Nieświcki ze Zbaraża; Nieświcki; Nieświeżu, na; Nietecki; Nieteczy, z; Niewiadomski; Niewiarowa, z; Niewiarowski; Niewierowicz; Niewierowski Andrejewicz; Niewierowski v. Niewiarowski z Niewiarowa; Niewierowski; Nikiforowicz; Nikolski Wasilewicz; Nikolski; Niniński; Nipczyc; Nosiłowski Juriewicz; Nosiłowski Wojciechowicz; Nosiłowski; Nosonowicz; Nowej Wsi, z; Nowicki Andrejewicz; Nowicki Leszewicz; Nowicki Nestorowicz; Nowicki Ostafiejewicz; Nowicki Wasilewicz; Nowicki Własiewicz; Nowicki; Nowoselicki; Nowosielec, z; Nowosielicki Iwanowicz; Nowosielicki Ohremowicz; Nowosielicki v. Nowoselicki; Nowosielicki; Nowosielski Aleksandrowicz; Nowosielski Fedorowicz; Nowosielski v. Nowosilski; Nowosielski v. Odojewski Juriewicz; Nowosielski v. Odojewski Lwowicz; Nowosielski v. Odojewski v. Worotyński Fedorowicz; Nowosielski z Nowosielec; Nowosielski; Nowosilski; Nożkowicz; Nurkowicz; Nuryński; Obduła Abrahimowicz; Obduła; Oberniejewicz; Oblaznicki Filoret; Oblaznicki; ; Obłaźnicki; Oboleński Juriewicz; Oboleński Owczyna Wasilewicz; Oboleński; ; Oborski; Obrazcow Borysowicz; Obrazcow; Ochłopowski Aleksandrowicz; Ochłopowski; Ochmistrzowicz Wojciechowicz; Ochmistrzowicz; Odincewicz Bahrynowski Iwanowicz; Odincewicz Bahrynowski; Odincewicz Bohdanowicz; Odincewicz Fedorowicz; Odincewicz Holcowski; Odincewicz Hryhoriewicz; Odincewicz Iwanowicz; Odincewicz Semenowicz; Odincewicz v. Holcowski; Odincewicz; Odincowicz; Odlaniski; Odojewski Iwanowicz; Odojewski v. Nowosilski; Odojewski v. Worotyński; Odojewski; Odrowąż; Odrzywolski; Odyniec; Odyńcewicz Bohdanowicz; Odyńcewicz Fedorowicz; Odyńcewicz Hrehorowicz; Odyńcewicz Iwanowicz; Odyńcewicz Semenowicz; Odyńcewicz v. Drucki; Odyńcewicz v. Odincewicz v. Odincowicz; Odyńcewicz; ; Ofanasowicz; Ogiński Bohdanowicz; Ogiński Matfiejewicz; Ogiński; Ohafanowicz; Ohremowicz; Ojsachowski; Okołow v. Okołowicz v. Wkołow v. Wkołowicz; Okołow; ; Okołowicz Fedorowicz; Okołowicz; Okułowicz Mickowicz; Okułowicz; Okuszkowicz; Olandy, ze; Olchowca, z; Olchowski; Olchromiejewicz; Olechnowicz Andrejewicz; Olechnowicz Mikołajewicz; Olechnowicz Piotrowicz; Olechnowicz v. Irzykowicz; Olechnowicz v. Kuchmistrzowicz; Olechnowicz; Olechnowski; Olejkowicz; Olelkowicz; Olenicz; Oleński; Oleska, z; Oleszkowicz Fedorowicz; Oleszkowicz Mikołajewicz; Oleszkowicz; Olędy, z; Olędzki ze Skwirczyna; Olędzki; Olgerdowicz Konstantynowicz; Olgerdowicz Korybut; Olgerdowicz Korybutowicz; Olgerdowicz Wołodimirowicz; Olgerdowicz; Olgimuntowicz; Olgirdowicz; Oliferewicz; Olifierewicz; Olizar Szyłowicz; Olizar Wasilewicz; Olizar Wołczkowicz; Olizar; Olizarowicz Fedkowicz; Olizarowicz Szyłowicz; Olizarowicz; Olszanicki Konstantynowicz; Olszanicki; Olszański Michajłowicz; Olszański; Ołgiszewicz; Ołtufiejewicz Hryhoriewicz; Ołtufiejewicz; Ołtuszowicz; Ołyce, na; Omelianowicz; Omeliański; ; Onasowicz; Onikej (?); Onoszko v. Onoszkowicz; Onoszko; Onoszkowicz; Onsanczukowicz Juchnowicz; Onsanczukowicz; Opaczyc; Opaleński; Opaliński; Opolska, z; Oporowski; Orański Hryhoriewicz; Orański Hryńkowicz; Orański; Orda Juchnowicz; Orda; Ordicz; Ordyniec; Orłowa, z; Orsza; Orwidowicz Wojciechowicz; Orwidowicz; Orzeszko; Osanczukowicz Ułan; Osanczukowicz v. Onsanczukowicz; Osanczukowicz; Osipowicz Timofiejewicz; Osipowicz; Oskierczynicz; Osmoli, z; Osmolski; Osoksa; Osowicki Iwanowicz; Osowicki; Osse, de; Ossoliński; Ostafiejewicz Bohdanowicz; Ostafiejewicz Hlebowicz; Ostafiejewicz; Ostafiejewicz; Ostafiewicz Bohdanowicz; Ostafiewicz; Ostafiewicz; Ostik Radiwiłowicz; Ostik Sierpuć; Ostik Stanisławowicz; Ostik; Ostikowicz Hrehorowicz; Ostikowicz Juriewicz; Ostikowicz Stanisławowicz; Ostikowicz Stankowicz; Ostikowicz; Ostroga, z; Ostrogski Daniłowicz; Ostrogski Fedorowicz; Ostrogski Iwanowicz; Ostrogski Konstantynowicz; Ostrogski Kraśny Wasilewicz; Ostrogski Kraśny; Ostrogski v. Ostrożski v. Ostrowski; Ostrogski Wasilewicz; Ostrogski z Krasnego; Ostrogski; ; Ostrogu, na; Ostroróg; Ostrouch Hryńkowicz; Ostrouch v. Ostrouchow v. Ostrouchowicz; Ostrouch; ; Ostrouchow; Ostrouchowicz Hryńkowicz; Ostrouchowicz; Ostrowicki Kacprowicz; Ostrowicki; Ostrowski; Ostrożca; Ostrożecki; Ostrożska ze Sztemberga; Ostrożski Fedorowicz; Ostrożski Iwanowicz; Ostrożski Kraśny; Ostrożski; Ostuszyna, z; Osuszkin; Oszczowski; Oszczytowski; Oszuszkin Iwanowicz; Oszuszkin; Ościk Hrihoriewicz; Ościk Sierpuć; Ościk v. Ostik v. Ostikowicz; Ościk; Ościkowicz Hryhoriewicz; Ościkowicz Stanisławowicz; Ościkowicz Stankowicz; Ościkowicz; Owczyna; Owłoczyński Hnewoszewicz Iwanowicz; Owłoczyński; Owsianik Fedorowicz; Owsianik; Owsianikow; Owsiany; Ozerecki Iwanowicz; Ozerecki; Ozierecki Iwanowicz; Ozierecki v. Ozerecki; Ozierecki; Ozreński; Ożarowski; Pac Dowkszewicz; Pac Juriewicz; Pac Mikołajewicz; Pac v. Pacewicz; Pac; Pacenkewicz; Pacenkiewicz; Pacewicz Juriewicz; Pacewicz; Paczewicz; Padkowski v. Patkowski; Padkowski; Palecki Iwanowicz; Palecki; Pałuski Wojciechowicz; Pałuski; Pankiewicz Pawłowicz; Pankiewicz Wasilewicz; Pankiewicz; Pankowicz; Pantusowicz; Pantuszewicz Seńkowicz; Pantuszewicz; Paszkiewicz Mikołajewicz; Paszkiewicz; Paszkowicz Borysowicz; Paszkowicz Mitkowicz; Paszkowicz; Paszkowski; Paszyc; Patejewicz; Patkowski; Patrykowski; Pausza; Pawłowicz; Pawsza; Pazkiewicz; Peńko Piotrowicz; Peńko v. Pienko; Peńko; Peński Janowicz; Peński; Perchunewicz; Perchurewicz Hryhoriewicz; Perchurewicz; Perekładowski; Pesoczyński Iwaszkowicz; Pesoczyński; Peślak Michajłowicz; Peślak; Petko Jagojłowicz; Petko; Petkowicz Janowicz; Petkowicz Michajłowicz; Petkowicz Mikołajewicz; Petkowicz; Petraszewicz; Petraszkowicz; Petrowicz; Petrowski; Piasecki de Pylch; Piasecki; Piaseczyński; Piaskowski; Piasoczyński; Piątkowski; Pieczychwoscki; Piekarski; Pieniążek; Pienko; Pieszko; Pietkewicz Michajłowicz; Pietkewicz; Pietkiewicz Mikołajewicz; Pietkiewicz Stanisławowicz; Pietkiewicz v. Pietkowicz v. Petkowicz; Pietkiewicz; Pietkowa, z; Pietkowicz Janowicz; Pietkowicz Michajłowicz; Pietkowicz Mikołajewicz; Pietkowicz; Pietkowski z Pietkowa; Pietkowski; Pietraszewicz Mitkowicz; Pietraszewicz; Pietraszkowicz; Pietuch; Piękny; Pilch ; Pilchowski; Pilecki Kuzminicz; Pilecki; Piński Jarosławicz; Piński; Piotrowicz Dymitriewicz; Piotrowicz; Piotrowski; Piórkowski; Pióro; Pipka; Pisnewicz; Piwo Iwanowicz; Piwo Pawłowicz; Piwo; Plater in Carchnis; Plater; Pleszczejew; Pleszczejewicz; Pleszkin; Plettenbergk; Pliuskow Łukianowicz; Pliuskow; Pluskow Fedorowicz; Pluskow Hrehowowicz; Pluskow Iwanowicz; Pluskow; Płoński; Pniewisk, z; Pobikrowski; Pociej Patejewicz; Pociej v. Potej; Pociej; Podbereski Jackowicz; Podbereski Jamont; Podbereski Jamontowicz; Podbereski Jamontowicz; Podbereski Odyńcewicz; Podbereski; Podbereski; ; Podbijpeta; Podbijpietycz Michajłowicz; Podbijpietycz Michnowicz v. Michajłowicz; Podbijpietycz Michnowicz; Podbijpietycz; Podbipięta Iwanowicz; Podbipięta Michnowicz; Podbipięta v. Podbijpeta; Podbipięta; Poddubieński; Poddubski; Podhorca, z; Podhorecki; Podhorodeński; Podoski; Podsudkowski; Pokotiło; Pokrywnicki; Pokrzywnicki; Polanek; Polczycki; Policki; Poliwka Pawłowicz; Poliwka; Połocki; Połoński Hlebowicz; Połoński Janowicz; Połoński; Połoz; Połozowicz Fedkowicz; Połozowicz Fedorowicz; Połozowicz Iwanowicz; Połozowicz; Połtew; Połtewicz; Połtiew; Połubeński Andrejewicz; Połubeński Fedorowicz; Połubeński Iwanowicz; Połubeński na Połubicy; Połubeński Wasilewicz; Połubeński; Połubicy, na; Połubieński; Połubiński Andrejewicz; Połubiński Duda; Połubiński Fedorowicz; Połubiński v. Połubeński; Połubiński Wasilewicz; Połubiński; Poniat, z; Poniatowa, z; Poniatowski Krzepisz z Poniat; Poniatowski Piotrowicz; Poniatowski z Poniatowa; Poniatowski; Popelżyński; Popławski; Porwanecki Nosonowicz; Porwanecki Semenowicz; Porwanecki; Porwaniecki; Porycka, z; Porycki Aleksandrowicz; Porycki Fedorowicz; Porycki v. Zbaraski; Porycki Wasilewicz; Porycki ze Zbaraża; Porycki; ; Porycku i Woronczynie, na; Porycku, na; Poszuszweński; Potej Tyszkowicz; Potej; Potejewicz; Potiej; Potocki; Potoka, z; Potworowski; Predkowicz; Prihabski Konstantynowicz; Prihabski; Prokopowicz; Proński Daniłowicz; Proński Frydrychowicz; Proński Hlebowicz; Proński Iwanowicz; Proński Juriewicz; Proński Wołodimirowicz; Proński; Proskura; Proszanki, z; Proszeński v. Prusziński z Proszanki; Proszeński; Proszyński; Protasewicz Suszkowski; Protasewicz; Protasiewicz; Protasowicz Olechnowicz; Protasowicz Suszkowski; Protasowicz Wasilewicz; Protasowicz; ; Protaziewicz; Protołowicz; Pruszak Seńkowski; Pruszak; ; Prusziński; Pryhabski Andrejewicz; Pryhabski v. Prihabski; Pryhabski; Pryszychowscki Jeskowicz; Pryszychwoscki; Przerembski; Przewodowa, z; Pstruch Iwanowicz; Pstruch; Pstrucz Iwanowicz; Pstrucz; Psucki; Puchaczewicz Olechnowicz; Puchaczewicz Ostafiejewicz; Puchaczewicz; Puchalski; Puchał, z; Puciata; Pucyata; Puczyc, z; Puczycki; Pujkiewicz; Pukszta; Puński Janbekowicz; Puński; Puryszka Juriewicz; Puryszka; Puszczyk; Puszkarewicz Piotrowicz; Puszkarewicz; Puszkin Iwanowicz; Puszkin Michajłowicz; Puszkin; Putiata Michajłowicz; Putiata Semenowicz; Putiata v. Putiatycz; Putiata; Putiatycz Iwanowicz; Putiatycz; Putywelski v. Gliński; Putywelski; Puzel; Puzyna Iwanowicz; Puzyna Timofiejewicz; Puzyna; Pylch; Pystyński; Rabe; Rabsztyński; Raciborach, na; Raciborski; Raczko v. Raczkowicz; Raczko z Puczyc; Raczko; Raczkowicz Andrejewicz; Raczkowicz Januszewicz; Raczkowicz Michnowicz; Raczkowicz v. Raczko z Puczyc Puczycki; Raczkowicz; Raczyna, z; Raczyński; Radiszewski Wojciechowicz; Radiszewski; Radiwiłł; Radiwiłłowicz; Radiwiłowicz Mikołajewicz; Radiwiłowicz; Radiwonowicz; Radobylski; Radogoscki; Radohoscki; Radoszewski; Radzimiński; Radziszewski; Radziwiłł Janowicz; Radziwiłł Juriewicz; Radziwiłł Mikołajewicz; Radziwiłł na Birżach i Dubinkach; Radziwiłł na Goniądzu i Rajgrodzie; Radziwiłł na Klecku; Radziwiłł na Nieświeżu; Radziwiłł na Ołyce i Nieświeżu na Szydłowcu i Mirze; Radziwiłł na Ołyce i Nieświeżu; Radziwiłł na Ołyce; Radziwiłł na Szydłowcu; Radziwiłł v. Radiwiłłowicz; Radziwiłł v. Radziwiłłowicz; Radziwiłł; Radziwiłłowicz; Radziwiłowicz Kacprowicz; Radziwiłowicz; Rahoza Fedorowicz; Rahoza Ostafiejewicz; Rahoza v. Rahozicz; Rahoza; Rahozicz Steckiewicz; Rahozicz; Rajecki; Rajgrodzie, na; Rajski; Rakowski; Rankowicz; Ratneński; Ratomski Andruszowicz; Ratomski Fedorowicz; Ratomski Iwanowicz; Ratomski Petrowicz; Ratomski; Ratyńca, z; Ratyński; Rej z Nagłowic; Rej; Rekutewicz Stanisławowicz; Rekutewicz; Rembiszewa, z; Rembiszewski; Remezowicz; Remirowicz Juriewicz; Remirowicz; Rezan; Rezanowicz Kowaryn; Rezanowicz; Rezanowicz; Riazaniu, na; Riazański Iwanowicz; Riazański na Riazaniu; Riazański; Ribalthi, de; Rimowidowicz; Rodewicz; Rodkiewicz; Rohatyński; Rohowicki Michajłowicz; Rohowicki v. Rużyński; Rohowicki; Rohoza; Rohozic; Rohozicz Olechnowicz; Rohozicz; Rohoziński Iwanowicz; Rohoziński; Rojwid; Romanowicz; Romaszko Jakóbowicz; Romaszko; Romejkowicz; Romodanowski; Roski Iwanowicz; Roski Lwowicz; Roski Mikitycz; Roski Stefanowicz; Roski; Rospędowicz; Rostnicki; Rostok, z; Rostowski Hubkin Wasilewicz; Rostowski Wołodimirowicz Dymitriewicz; Rostowski; ; Rostrosowicz Steczkowicz; Rostrosowicz; Rowieński Wasilewicz; Rowieński; Rożanec; Rożniatowski; Rożyński; Różyński; Rucki; Rudecki Wasilewicz; Rudecki; Rudomina; Rudomiński Leśnicz; Rudomiński Rankowicz; Rudomiński; Rudym; Rudzki; Rukowicz; Rumbold; Rumbowicz; Rumpold; Rusanowicz; Rusanowski v. Kuryłowski; Rusanowski; Rusiecki; Rusin; Rużyński Abrahamowicz; Rużyński Iwanowicz; Rużyński Michajłowicz; Rużyński Narymuntowicz; Rużyński Ostafiejewicz; Rużyński Stefanowicz; Rużyński; Rybałtowski; Rybałty, z; Ryło Marcinowicz; Ryło; Ryłowicz Juriewicz; Ryłowicz; Rymgajłłowicz; Rymkowicz; Rymowidicz Olechnowicz; Rymowidicz; Rymowidowicz Olechnowicz; Rymowidowicz; Rymsza; Rytel; Rytwian, z; Rzewusek, z; Rzewuski; Saburow Dymitriewicz; Saburow; Sachar; Sacher; Sackiewicz Mikitinicz; Sackiewicz v. Saczkowicz; Sackiewicz; Saczko; Saczkowicz; Sadowski; Sak Dyrmejtowicz; Sak z Krassowa; Sak; Sakowicz Andrejewicz; Sakowicz Juriewicz; Sakowicz Kuncewicz; Sakowicz; Sambor Andruszkowicz; Sambor; Samborowicz; Samsonowicz; Sanguszko Aleksandrowicz; Sanguszko Andrejewicz; Sanguszko Fedorowicz; Sanguszko Koszyrski Andrejewicz; Sanguszko Koszyrski Hrehorowicz; Sanguszko Koszyrski Lwowicz; Sanguszko Koszyrski; Sanguszko Michajłowicz; Sanguszko na Łokaczu; Sanguszko Olgerdowicz; Sanguszko Romanowicz; Sanguszko v. Sanguszkowicz; Sanguszko; Sanguszkowicz Aleksandrowicz Andrejewicz; Sanguszkowicz Aleksandrowicz; Sanguszkowicz Andrejewicz; Sanguszkowicz Koszyrski Lwowicz; Sanguszkowicz Koszyrski; Sanguszkowicz Kowelski; Sanguszkowicz Michajłowicz Koszyrski; Sanguszkowicz Michajłowicz Kowelski; Sanguszkowicz Michajłowicz; Sanguszkowicz; Sankowski; Sapieha Bohdanowicz; Sapieha Fedorowicz; Sapieha Iwanowicz; Sapieha Michajłowicz; Sapieha Pawłowicz; Sapieha Semenowicz; Sapieha v. Sopiha v. Sopeżyc; Sapieha Wasilewicz; Sapieha; Sarnacki Janowicz; Sarnacki z Sarnak; Sarnacki; Sarnak, z; Sarnecki; Sasin Fedorowicz; Sasin; Satulicki; Sawa Semenowicz; Sawa; Sawicki; Sawicz Iwanowicz; Sawicz; Sawka; Seheniewicz; Sehenowicz Iwanowicz; Sehenowicz; Seheń; Sekuński Łaska; Sekuński; ; Selecki Fedorowicz; Selecki; Selicki Janowicz; Selicki Michajłowicz; Selicki Steckowicz; Selicki; Semenowicz; Sen(ń)kowicz; Seńkewicz Jackowicz; Seńkewicz; Seńko Janowicz; Seńko; Seńkowicz; Seńkowski; Seński Romanowicz; Seński; Serbin Bohdanowicz; Serbin; Serewicz Stanisławowicz; Serewicz; Sernacki; Sesicki; Sestrencewicz; Sestrenec; Sestreniec Andrejewicz; Sestreniec Fedorowicz; Sestreniec; Siberg; Sidorowicz; Sieheń; Siekierka; Siekira; Siekirka v. Siekierka; Siekirka z Nowej Wsi; Siekirka; Sieklucki; Sielawa; Sielawicz; Sielca, z; Siemaszko Michajłowicz; Siemaszko; Siemaszkowicz; Siemiradzki; Sieniawski; Sieniuta; Sieniutycz; Sieńkiewicz v. Seńkewicz v. Seńkowicz; Sieńkiewicz; ; Sieński Hryhoriewicz; Sieński; Sierpuć; Sierpuć; Siesicki Dowmont Stanisławowicz; Siesicki; Siestrzeniec; Siewruk; Silicz; Sirutewicz Jakóbowicz; Sirutewicz Wencławowicz; Sirutewicz; Skaszewski; Skepiewski Wołodimirowicz; Skepiewski; Skildijarowicz; Skiłondowicz Juriewicz; Skiłondowicz; Skinder Andrejewicz; Skinder Janowicz; Skinder Maćkowicz; Skinder Mickowicz; Skinder Protołowicz; Skinder Stanisławowicz; Skinder Wencławowicz; Skinder; Skinderewicz Szymkowicz; Skinderewicz; Skinderowicz; Skindyrewicz; Skiporew; Skiporow; Skirgiełło; Skirmin; Skirminowicz; Skirmont; Skirwin; Skleczewski; Skobejkowicz; Skoczkowski; Skojbek; Skop Jakóbowicz; Skop v. Anelino; Skop; Skorupka; Skorupki, ze; Skoruta z Mołodiatycz; Skoruta; Skumin; Skureńca Iwachno; Skureńca Iwanowicz; Skureńca v. Kurzeńca, z; Skureńca; Skwarek v. Skwarko; Skwarek; Skwarko; Skwirczyna, ze; Slizień; Sławanowski; Sławski; Słotowicz Jermolicz; Słotowicz; Słowak; Słoważski Wasilewicz; Słoważski; Słucki Aleksandrowicz; Słucki Juriewicz; Słucki Michajłowicz; Słucki Olelkowicz; Słucki Semenowicz Juriewicz; Słucki Semenowicz; Słucki v. Olelkowicz; Słucki; Słucku, na; Słupecki; Słuszka Hrehorowicz; Słuszka v. Służka; Słuszka; Służczyc Hrehorowicz; Służczyc; Służewa, ze; Służewski; Służka Hrehorowicz; Służka; Smolnianin Maćkowicz; Smolnianin; Smoraczewski; Smorczewski; Snowski Zygmuntowicz; Snowski; Sobek z Sulejowa; Sobek; Sobieski; Sobol Michajłowicz; Sobol; Soboleski Michajłowicz; Soboleski; Sobolewski Iwanowicz; Sobolewski; Sofonowicz; Sokoliński Andrejewicz; Sokoliński Babicz Fedorowicz; Sokoliński Babicz; Sokoliński Drucki; Sokoliński Fedorowicz; Sokoliński Juriewicz; Sokoliński Konopla Fedorowicz; Sokoliński Konopla; Sokoliński Semenowicz; Sokoliński Wasilewicz; Sokoliński z Drucka; Sokoliński; Sokolski Michajłowicz; Sokolski; Sokoła, z; Sokołowicz Kmita; Sokołowicz Wojciechowicz Kmita; Sokołowicz; Sokołowski; Sokół; Sokur Aleksandrowicz; Sokur; Sołłohub Andrejewicz; Sołłohub v. Sołłohubowicz; Sołłohub; Sołłohubowicz Andrejewicz; Sołłohubowicz Juriewicz; Sołłohubowicz Mikołajewicz; Sołłohubowicz; Sołohób; Sołohub; Sołoma Iwanowicz; Sołoma; Sołomerecki Bohdanowicz; Sołomerecki Iwanowicz; Sołomerecki v. Sołomerycki v. Sołomirecki; Sołomerecki Wasilewicz; Sołomerecki; Sołomerycki Wasilewicz; Sołomerycki; Sołomirecki Iwanowicz; Sołomirecki Juriewicz; Sołomirecki; Sołtan Aleksandrowicz; Sołtan Andrejewicz; Sołtan Iwanowicz; Sołtan; Sołtanowicz Aleksandrowicz; Sołtanowicz; Songiejowicz; Sopeha Bohdanowicz; Sopeha Iwanowicz; Sopeha Janowicz; Sopeha Michajłowicz; Sopeha Semenowicz; Sopeha Wasilewicz; Sopeha; Sopeżyc Iwanowicz; Sopeżyc Janowicz; Sopeżyc Januszewicz; Sopeżyc Wasilewicz; Sopeżyc; Sopeżyn Bohdanowicz; Sopeżyn Iwanowicz; Sopeżyn Semenowicz; Sopeżyn; Sopiha Iwanowicz; Sopiha Semenowicz; Sopiha; Sopoćko Steckowicz; Sopoćko; Sopotko Steckowicz; Sopotʼko Steckowicz; Sopotko; Sopotʼko; Soroka Jesifowicz; Soroka; Sosnowski; Soszyński; Sowicki; Sowicz Stepanowicz; Sowicz; Sowiecki; Sportykowicz; Srzednicy, ze; Stachowski; Stachórski; Stahórski; Stajański Bohdanowicz; Stajański; Stanecki; Stanisławowicz; Stankiewicz Juriewicz; Stankiewicz v. Stankowicz; Stankiewicz; Stankowicz; Starodub; Starodubowski Iwanowicz; Starodubowski; Stasiewicz; Staszewicz; Staszkowicz; Stawecki; Stawski; Stecki; Steckiewicz v. Steckowicz; Steckiewicz; Stecko Cybulka; Stecko Dołubowski; Stecko v. Steckiewicz v. Steckowicz; Stecko; Steckowicz Iwanowicz; Steckowicz; Steczko; Steczkowicz; Stefanowicz; Stempkowski; Stepanowicz; Stetkewicz; Stetkiewicz; Stępkowski; Stirnel; Stocki; Stojan; Strambosz; Straszewicz; Streczenowicz; Stret Kmitycz; Stret v. Stretowicz; Stret; Stretowicz Aleksandrowicz; Stretowicz; Streżewicz; Streżowicz; Stromiło Pietraszkowicz; Stromiło; Strumiło Pietraszkowicz; Strumiło; Strus; Struś; Strybel; Strzemielecki; Stypułkowski; Styrnel; Suchodolski; Suchożebrski; Suchy; Suderman; Sudimont; Sudimontowicz z Chożowa; Sudimontowicz; Sudiwoj; Sudiwojewicz; Sudkowicz; Sukin Iwanowicz; Sukin; Sulejowa, z; Sulima; Sulistrowski; Sumarok Borysowicz; Sumarok; Sunigajło; Suropiatowicz; Surwiło Janowicz; Surwiło Mikołajewicz; Surwiło v. Surwiłowicz; Surwiło; Surwiłowicz; Suryn Putiatycz; Suryn; Surynowicz; Suszcz Janowicz; Suszcz; Suszkowski Protasowicz; Suszkowski; Sutiłowicz; Sutkiewicz; Sutkowicz; Sutyłowicz; Suzin; Swecki Iwaszkowicz; Swecki; Swedzki; Sweticki; Swieticki v. Święcicki; Swieticki; Swiridonow Iwanowicz; Swiridonow; Syrewicz; Syrpuć; Szachmencer; Szachowicz; Szałucha Hryhoriewicz; Szałucha v. Szałuchin; Szałucha; Szałuchin Bohdanowicz; Szałuchin; Szamotulski; Szapka Wasilewicz; Szapka; Szaszewicz; Szaszkowicz Kuźmicz; Szaszkowicz; Szaszkowski; Szatiłow Iwanowicz; Szatiłow; Szczebaka Michajłowicz; Szczebaka; Szczebrowicz; Szczeniewski; Szczepanowicz; Szczołkanowicz Juriewicz; Szczołkanowicz; Szczuczyc; Szczyt Jakóbowicz; Szczyt; Szczytowicz Jakóbowicz; Szczytowicz Mikołajewicz; Szczytowicz Niemirowicz; Szczytowicz; Szebaka; Szebeka; Szeliga; Szembek; Szembel Iwanowicz; Szembel; Szemet Janowicz; Szemet Juriewicz; Szemet Malcherowicz; Szemet Stanisławowicz; Szemet; Szemetowicz Juriewicz; Szemetowicz Stanisławowicz; Szemetowicz; Szemiaka Iwanowicz; Szemiaka; Szemiatycz; Szempart; Szenbel; Szepelewicz; Szepielewicz; Szepietowa, z; Szereda; Szeredij; Szerejkowicz; Szkleński Szykowicz; Szkleński; Szkliński; Szlager; Szlagir; Szlubowski v. Ślubowski; Szlubowski; Szmurły, ze; Szołucha Bohdanowicz; Szołucha Hryhoriewicz; Szołucha; Szostak Mikołajewicz; Szostak Piotrowicz; Szostak; Szostowicki Bohdanowicz; Szostowicki; Szpak; Szpyrka Michajłowicz; Szpyrka; Sztemberg(a), de (z); Szujski Dymitriewicz; Szujski; Szuk; Szukowicz Pietkowicz; Szukowicz; Szumbarski Piotrowicz; Szumbarski; Szumka; Szumleński; Szumski; Szuszczow Semenowicz; Szuszczow; Szwab; Szwejkowski Kacprowicz; Szwejkowski; Szwogir Fedorowicz; Szwogir Iwanowicz; Szwogir; Szwokir; Szydłowcu, na; Szydłowiecki; Szyksznewicz; Szyło Iwanowicz; Szyło; Szyłowicz; Szymko; Szymkowicz Maćkiewicz; Szymkowicz; Szymonowicz; Szyriajewicz; Szyrma Janowicz; Szyrma; Szyropiat; Szyrynda Fedorowicz; Szyrynda; Szyszczewski Michajłowicz; Szyszczewski; Szyszczyc; Szyszkin Steckowicz; Szyszkin; Ślizień; Ślubowski; Światkowicz; Światosławicz; Świderski; Świdło; Świdrygiełło Olgirdowicz; Świejko; Świercz; Świetosza Michajłowicz; Świetosza; Świetycki v. Sweticki v. Święcicki; Świetycki; Święcicki; ; Świniuski Michajłowicz; Świniuski Wasilewicz; Świniuski; Świrski Aleksandrowicz; Świrski Andrejewicz; Świrski Bolesławowicz; Świrski Iwaszkowicz; Świrski Janowicz; Świrski Juchnowicz; Świrski Łukaszewicz; Świrski Marcinowicz; Świrski Michajłowicz; Świrski Michnowicz; Świrski Petkowicz Michajłowicz; Świrski Petkowicz; Świrski Romanowicz; Świrski Talmontowicz; Świrski Tur; Świrski; ; Świrszczowski; Świsłocz Andrejewicz; Świsłocz; Świszczowski Belikowicz Waśkowicz; Świszczowski; Świta; Świticza Iwanowicz; Świticza; Tabor; Taborowicz; Taborowski Hryszkowicz; Taborowski; Tabumewicz; Talko Nekraszewicz; Talmontowicz; Taluwojszewicz; Talwojszewicz; Talwosz Stanisławowicz; Talwosz v. Talwojszewicz; Talwosz; Talwoszowicz; Tarło; Tarnowa, z; Tarnowski; Tarusa; Tasztyk Ohafanowicz; Tasztyk; Taworowski; Tąkiel; Tchórznicki; Telatycki; Teliunia Wasilewicz; Teliunia; Telnik; Teptiukowicz; Terechowicz; Terlecki; Terpichorew; Tęczyna, z; Tęczyński; Tiemutewicz; Tiemutiewicz; Timirczyc; Timofiejewicz; Tiszkowicz; Toczycki; Tokarewski Iwanowicz; Tokarewski Zeńkowicz; Tokarewski; Tokarzewski; Tołkacz; Tołkaczewicz Bohdanowicz; Tołkaczewicz Bohuszewicz; Tołkaczewicz Hojański Bohdanowicz; Tołkaczewicz; Tołkaczow Jefidowicz; Tołkaczow; Tołoczko Mikołajewicz; Tołoczko; Tołoczkowicz Mikołajewicz; Tołoczkowicz; Tołoczyński Juriewicz; Tołoczyński; Tołokiński Lewonowicz; Tołokiński; Tołokoński Radiwonowicz; Tołokoński; Tołtyginowicz; Tomicki z Iwna; Tomicki; Tomkowicz; Topolski; Towginowicz; Towtginowicz Andrejewicz; Towtginowicz; Towtigiłowicz; Towtył(o); Trabski Semenowicz; Trabski; Trąbski; Trecewicz; Trepałowicz; Trepatowicz; Treska Petraszkowicz; Treska Pietraszkowicz; Treska; Tretiak Czyrykow; Tretiak Hryhoriewicz; Tretiak Iwanowicz; Tretiak; Tretinicz Iwanowicz; Tretinicz Petrowicz; Tretinicz; Trębicki; Trojan z Orłowa; Trojan; Trubczeski; Trubecki Iwanowicz; Trubecki Juriewicz; Trubecki Michajłowicz; Trubecki Semenowicz; Trubecki; Trykowicz; Trypolski Dedkowicz; Trypolski; Trysiński Michajłowicz; Trysiński; Tryzna Karpowicz; Tryzna; Trzebuchowski; Trzeciak v. Tretiak v. Tretinicz; Trzeciak; Tubaczowicz; Tucza; Tudołgowicz; Tukało Maćkowicz; Tukało; Tunkel v. Tunkelewicz v. Tąkiel; Tunkel z Dworzec; Tunkel; Tunkelewicz; Tupogłowski; Tur Andrejewicz; Tur Korniłowicz; Tur; Turowski; Turski; Turzo; Twardy, z; Twerski Borysowicz; Twerski; Tworowski na Buczaczu; Tworowski z Buczacza; Tworowski; Tymirczyc Abrahimowicz; Tymirczyc Olejkowicz; Tymirczyc; Tymofiejewicz*zob. Timofiejewicz.; Tyszkiewicz Juriewicz; Tyszkiewicz Kalenicki Wasilewicz; Tyszkiewicz Kalenicki; Tyszkiewicz Koziński; Tyszkiewicz Lwowicz; Tyszkiewicz Łohojski Juriewicz; Tyszkiewicz Łohojski; Tyszkiewicz Michajłowicz; Tyszkiewicz Potiej; Tyszkiewicz Skumin; Tyszkiewicz Wasilewicz; Tyszkiewicz z Łohojska; Tyszkiewicz; Tyszkowicz; Tywiński; Uchański ze Służewa; Uchański; Uhlik Hrehorowicz; Uhlik Matfiejewicz; Uhlik Wasilewicz; Uhlik; Uhrowski; Uhryn Niemirowicz; Uhryn; Uhrynowski Mitkowicz; Uhrynowski; Ułan; Umny; Unger; Uniechowski; Unuczko Iwanowicz; Unuczko Ławrynowicz; Unuczko v. Wnuczko; Unuczko; Urazowicz; Urbanowicz; Uromoldus; Uwarowicz Oszczytowski; Uwarowicz; ; Venet; Vietinghof; Wahanowski Hrehorowicz; Wahanowski Hryhoriewicz; Wahanowski Michajłowicz; Wahanowski; Walicki Stanisławowicz; Walicki; Waniewicz; Wańkiewicz; Wańkowicz; Warawadina Petrowicz; Warawadina; Wardomski Jackowicz; Wardomski; Warpoch; Warszycki; Waryha; Wasilewicz v. Kopot Wasilewicz; Wasilewicz; Wasilewski; Wasiłło; Wasiło; Waskiewicz; Waśkiewicz; Waśkowicz; Wazgird Pawłowicz; Wazgird; Wazkajło; Wdacza; Wejher; Wejknewicz; Weknewicz v. Wejknewicz; Weknewicz; Wekowicz; Weliaminowicz Iwanowicz; Weliaminowicz; Weliatycki; Welicki Hrehorowicz; Welicki; Weliczko Diakowicz; Weliczko; Welkowicz; Wencławowicz; Werbiło; Wereszczaczyc Iwanowicz; Wereszczaczyc; Wereszczaka; Wereszczakin; Wereszczyński; Werezki Michajłowicz; Werezki; Wernerowicz; Werowicz; Wesiołowski; Wesołowski; Wessel; Weszniak Omelianowicz; Weszniak; Wesztortowicz Andrejewicz; Wesztortowicz; Wezgajło; Wezgel Janowicz; Wezgel; Weżgajło Iwanowicz; Weżgajło v. Weżgajłowicz v. Weżgał; Weżgajło; Weżgajłowicz; Weżgał; Wiaczkowicz; Wiazemski Iwanowicz; Wiazemski Juriewicz; Wiazemski Konstantynowicz; Wiazemski; Wiazewicz; Wiaziemski Mścisławicz; Wiaziemski Wasilewicz; Wiaziemski; Wiazmeticz; Wiażewicz Fedorowicz; Wiażewicz Michajłowicz; Wiażewicz Olechnowicz; Wiażewicz; Widenicki Romanowicz; Widenicki; Wideniecki; Widynicki; Widyniecki Romanowicz; Widyniecki; Wiekowicz; Wielamówki, z; Wielhorski Andrejewicz; Wielhorski; Wielicki v. Welicki; Wielicki; Wieliczko; Wielkich Kończyc, z; Wielkich Łuk, z; Wierejski Michajłowicz; Wierejski v. Werezki; Wierejski; Wierzbicki v. Wierzbowiecki v. Wirbowski; Wierzbicki z Kamionobrodu; Wierzbicki; ; Wierzbowiecki; Wiesiołowski; Wigaił; Wigura Konstantynowicz; Wigura; Wiktoryn; Wilczek; Wilhorski Michajłowicz; Wilhorski; Wilimowicz; Wiltowa, z; Winko Janowicz; Winko; Wirbowski; Wirowski; Wiskowaty Michajłowicz; Wiskowaty; Wisłouchowicz Marcinowicz; Wisłouchowicz; Wismont Piotrowicz; Wismont; Wissowaty; Wisznewecki Aleksandrowicz; Wisznewecki Iwanowicz; Wisznewecki Konstantynowicz; Wisznewecki Michajłowicz; Wisznewecki Wasilewicz; Wisznewecki; Wisznewski Michajłowicz; Wisznewski v. Wisznewecki Michajłowicz; Wisznewski; Wiszniowiecki Michajłowicz; Wiszniowiecki; Wiszowaty; Wiśniowca, z; Wiśniowiecki Aleksandrowicz; Wiśniowiecki Iwanowicz; Wiśniowiecki Konstantynowicz; Wiśniowiecki Michajłowicz; Wiśniowiecki Michałowicz; Wiśniowiecki v. Wisznewecki v. Wisznewski; Wiśniowiecki ze Zbaraża; Wiśniowiecki; Witoniski; Wizgerd; Wizgerdowicz Juchnowicz; Wizgerdowicz; Wizgird; Wizgirdowicz; Wiż; Wkołow; Wkołowicz Semenowicz; Wkołowicz; Władyczyc Wasilewicz; Władyczyc; Władyka Fedorowicz; Władyka; Władysławowicz; Własiewicz; Włoch (?); Włodek; Włodimirowicz; Włodzimierzowicz Andrejewicz; Włodzimierzowicz Iwanowicz; Włodzimierzowicz; Włoszek Bartłomiejowicz; Włoszek; Wnuczko; Wodginowicz; Wodoracki v. Wodoradski; Wodoracki; Wodoradski Olechnowicz; Wodoradski; Wodoradzki; Wodyński z Międzylesia; Wodyński; Wodziczka; Wojciechowicz; Wojdowiłowicz; Wojeński; Wojewódzki; Wojna Jackowicz Falejewicz; Wojna Matfiejewicz; Wojna Michajłowicz Fedkowicz; Wojna; Wojniłłowicz; Wojniłowicz; Wojniutajtis; Wojny, z; Wojsecki; Wojsiecki Hryhoriewicz; Wojsiecki; Wojsznarowicz; Wojszutowicz; Wojszwiłowicz; Wojtkiewicz Juriewicz; Wojtkiewicz; Wojtkowicz; Wolimuntowicz z Wiltowa; Wolimuntowicz; Wolmeński Janowicz; Wolmeński Mikołajewicz; Wolmeński; Wolski; Wołczek; Wołczkiewicz; Wołczkowicz Jakóbowicz; Wołczkowicz; Wołk Horzwiński; Wołk Marcinowicz; Wołk Semenowicz; Wołk; ; Wołkoński; Wołkowicz Haponowicz; Wołkowicz; Wołłowicz; Wołodimiricz; Wołodimirowicz Iwanowicz; Wołodimirowicz; Wołodkiewicz Iwanowicz; Wołodkiewicz Janowicz; Wołodkiewicz; Wołodkowicz Mścisław; Wołodkowicz; Wołodymirowicz; Wołoszyn Danilewicz; Wołoszyn; Wołotowicz; Wołowicz Bohdanowicz; Wołowicz Chodkewicz; Wołowicz Chodkiewicz; Wołowicz Chodkowicz Hryńkowicz; Wołowicz Chodkowicz; Wołowicz Grygoriewicz; Wołowicz Hryńkowicz; Wołowicz Łukaszewicz; Wołowicz; Worona Iwanowicz; Worona; Woroncow Michajłowicz; Woroncow; Woronczynie, na; Woronec; Woronicz Hniewoszewicz; Woronicz; Woroniecki na Woronczynie; Woroniecki Stanisławowicz; Woroniecki v. Zbaraski; Woroniecki Wojna; Woroniecki ze Zbaraża; Woroniecki; Woronowicki; Woropaj Jackowicz; Woropaj; Woropiejewicz; Woropiew; Worotyniec; Worotyński Fedorowicz; Worotyński Iwanowicz; Worotyński Lwowicz; Worotyński Michajłowicz; Worotyński na Worotyńsku; Worotyński; Worotyńsku, na; Woryski; Wrelewski; Wretiecki; Wroceński; Wroczeński; Wrotnowski; Wrzelewski; Wrzeszcz; Wtorkowski; Wydra; Wydżga; Wygonowski; Wysocka, z; Wysocki; Wyszeński z Wyszonki; Wyszeński; Wyszetrawka Wasilewicz; Wyszetrawka; Wyszkowski Michajłowicz; Wyszkowski; Wyszonki, z; Wyszotrawka; Wysztort; Wyszyński; Wyzgierd; Zabelicz Michajłowicz; Zabelicz; Zabelin; Zabielicz; Zabiełło v. Zabelin v. Zabelicz; Zabiełło; Zabieło; Zabokrycki Jeskowicz; Zabokrycki; Zabokrzycki v. Zabokrycki; Zabokrzycki; Zabołocki Semenowicz; Zabołocki; Zabrzezia, z; Zabrzeziński Janowicz; Zabrzeziński Juriewicz Janowicz; Zabrzeziński Juriewicz; Zabrzeziński; Zachariewicz; Zaharyn Juriewicz Romanowicz; Zaharyn; Zahorowski Bohdanowicz; Zahorowski Jankowicz; Zahorowski Petrowicz; Zahorowski Piotrowicz; Zahorowski; Zając; Zakrzewski; Zalesia, z; Zaleski z Zalesia i Pniewisk; Zaleski; Zambocki; Zamiechowa, z; Zamojski; Zamorenko; Zamorenok v. Zamorenko; Zamorenok; Zankowicz Hryhoriewicz; Zankowicz; Zaranek; Zarankowicz Horbowski Bohuszewicz; Zarankowicz; Zararynicz; Zarojski Petrowicz; Zarojski; Zasiekin Dawidowicz; Zasiekin; Zasławia, z; Zasławiu, na; Zasławski Iwanowicz; Zasławski Januszewicz; Zasławski Jewnutewicz; Zasławski Juriewicz Iwanowicz; Zasławski Juriewicz; Zasławski Kuźmicz; Zasławski Michajłowicz; Zasławski Mścisławski Fedorowicz; Zasławski Mścisławski Iwanowicz; Zasławski Mścisławski; Zasławski v. Mścisławski Iwanowicz; Zasławski v. Mścisławski; Zasławski v. Zesławski v. Mścisławski; Zasławski v. Zesławski; Zasławski z Ostroga; Zasławski z Zasławia; Zasławski; Zaturecki; Zawadzki; Zawisza Andrzejewicz; Zawisza Juriewicz; Zawisza Stanisławowicz; Zawisza v. Zawiszyc; Zawisza; Zawiszyc Janowicz; Zawiszyc Juriewicz; Zawiszyc; Zbaraski Andrejewicz; Zbaraski Fedorowicz; Zbaraski Januszewicz; Zbaraski Mikołajewicz; Zbaraski Porycki; Zbaraski Semenowicz; Zbaraski v. Wiśniowiecki; Zbaraski v. Woroniecki; Zbaraski Wasilewicz; Zbaraski Władysławowicz; Zbaraski ze Zbaraża; Zbaraski v. Neswicki, Porycki, Wiśniowiecki, Woroniecki, Zbaraża, ze; Zbaraża, ze; Zbarażu, na; Zborowski; Zbunin; Zbuniński Bohdanowicz; Zbuniński v. Zbuński; Zbuniński; Zbuński Bohdanowicz; Zbuński; Zdzitowski Biały; Zdzitowski; Zebrzydowski; Zembocki; Zemla; Zemła; Zenkowicz Senkowicz; Zenkowicz; Zenowicz Janowicz; Zenowicz; Zenowiewicz Iwanowicz; Zenowiewicz Janowicz; Zenowiewicz Juriewicz; Zenowiewicz Michajłowicz; Zenowiewicz Mikołajewicz; Zenowiewicz; Zeńkowicz; Zesławski Iwanowicz; Zesławski Januszowicz; Zesławski Juriewicz; Zesławski Kuźmicz; Zesławski Wasilewicz; Zesławski; Zębocki; Zienkowicz Aleksiejewicz; Zienkowicz v. Zenkowicz; Zienkowicz; Zienowicz Juriewicz; Zienowicz v. Zenowicz v. Zenowiewicz; Zienowicz; Zienowiewicz; Zieńkowicz; Ziniew; Zirmony, de; Złocki Chominicz; Złocki; Zomejtynowicz; Zubek; Zubkowicz; Zubowicz Andrejewicz; Zubowicz; Zubrewicki; Zuzin Andrejewicz; Zuzin; Zwiacholski; Zwiaholski Borysowicz; Zwiaholski Semenowicz; Zwiaholski; Zybortowicz Marcinowicz; Zybortowicz; Zygmuntowicz; Zyniew v. Ziniew; Zyniew; Zyzemski Iwanowicz; Zyzemski Mamczyc Iwanowicz; Zyzemski Mamczyc; Zyzemski Michajłowicz; Zyzemski Timofiejewicz; Zyzemski; ; Zyzooki; Żaba Konstantynowicz; Żaba Pawłowicz; Żaba Semenowicz; Żaba Wasilewicz; Żaba; Żabicz Semenowicz; Żabicz; Żabokrzycki; Żarecki; Żarski; Żdan Iwanowicz Mymitriewicz; Żdan; Żdanowicz Mikołajewicz; Żdanowicz; Żeleński; Żelepucha Awramowicz; Żelepucha Jackowicz; Żelepucha Michajłowicz; Żelepucha; Żelepużyc; Żeleźnicki; Żerebiatycz; Żirmony, de; Żmijewski; Żółkiewski; Żółkwi, z; Żórawnicki Wasilewicz; Żórawnicki; Żórawski; Żubryk Iwanowicz; Żubryk; Żubrykowicz; Żyliński Semenowicz; Żyliński Wasilewicz; Żyliński; Żyżemski.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2023