jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Zwroty i reklamacje

(wyciąg z Regulaminu Serwisu SzlachtaRP.pl)

Serwis SzlachtaRP.pl prowadzony przez Wydawnictwo KASTOR kieruje się następującymi zasadami dotyczącymi zwrotów i reklamacji:

Właściwą formą zgłaszania reklamacji i domagania się zwrotu opłat jest forma pisemna w postaci korespondencji elektronicznej (mailowej) kierowanej pod adresem Wydawnictwa KASTOR: [email protected]

Serwis on-line

Reklamacje dotyczące niemożności uzyskania informacji na temat wybranego nazwiska pomimo wniesienia opłaty za pomocą SMS będą załatwiane poprzez skopiowanie informacji z bazy danych serwisu SzlachtaRP.pl i dostarczenie jej w postaci korespondencji elektronicznej osobie składającej reklamację. Załatwienie reklamacji tego typu nastąpi bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR.

Reklamacje dotyczące niemożności uzyskania informacji na temat wybranego nazwiska pomimo zarejestrowania się i wniesienia opłaty będą załatwiane przez ręczne włączenie dostępu na opłacony okres, bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR.

Zwrot pieniędzy za informacje genealogiczne uzyskane w serwisie SzlachtaRP.pl on-line, które z jakichś względów nie satysfakcjonują użytkownika serwisu, nie jest możliwy. Wszelkie transakcje są obsługiwane przez niezależne firmy zewnętrzne, które nie godzą się na unieważnienie transakcji. Warto nadmienić, że Wydawnictwo KASTOR nie wytworzyło informacji udostępnianych w serwisie lecz zostały one opracowane przez autorów poszczególnych dzieł. Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, by uniknąć błędów w trakcie przetwarzania i udostępniania tych informacji, natomiast nie odpowiada za ich jakość.

Publikacje PDF

Zwrot pieniędzy za dostarczone publikacje elektroniczne w formacie PDF zabezpieczone indywidualnym hasłem w zamian za zwrot tych publikacji do Wydawnictwa KASTOR nie jest możliwy. Prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.

Publikacje książkowe

Reklamacje z powodu wad technicznych książek będą rozpatrywane bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR. Książkę pozbawioną wad Wydawnictwo KASTOR prześle na koszt własny.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego możliwy jest zwrot zakupionych publikacji książkowych w terminie 14 dni od ich otrzymania. W tym celu są wymagane:

Zwrot pieniędzy nastąpi w formie bezgotówkowej, przelewem na konto.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024