jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Źródła

Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego Stanisława Kozierowskiego

Tom I - ród Bylinów

Tom II - ród Drogosławiczów

Tom III - ród Wczeliczów

Tom IV - ród Nowinów

Tom V - ród Przosnów

Tom VI - ród Szaszorów-Opalów-Orlów

Tom VII - ród Jeleni-Niałków-Brochwiczów

Tom VIII - ród Samsonów-Watów

Tom IX - ród Doliwów

Tom X - ród Leszczyce i ich plemiennik, arcybiskup gnieźnieński św. Bogumił z Dobrowa

Tom XI - ród Porajów Różyców

Tom XII - ród Korabitów

Faksymile 1

Tom XVI Herbarza szlachty polskiej „Rodzina” Seweryna Uruskiego 

By zobaczyć treść, kliknij w tekst podkreślony

XVI/I - zeszyt pierwszy

XVI/II - zeszyt drugi

XVI/III - zeszyt trzeci

XVI/IV - zeszyt czwarty

XVI/IV/I - zeszyt powtórnie numerowany jako czwarty, piąty w kolejności (błąd numeracji w książce)

XVI/V - zeszyt szósty, numerowany w książce jako piąty

XVI/VI - zeszyt siódmy, numerowany w książce jako szósty

 

Faksymile 2

Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów Antoniego Bilińskiego

strony 1 - 49

strony 50 - 99

strony 100 - 149

strony 150 - 199

strony 200 - 226

 

Faksymile 3

Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku Adama Bonieckiego

Faksymile oryginału ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. PDF wykonany przez BUW.

 

Faksymile 4

Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej Józefa Krzepeli

Faksymile PDF z kopii formatu DJVU opublikowanej staraniem Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego (www.mtg-malopolska.org.pl).

 

Faksymile 5

Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach Antoniego Bilińskiego

Faksymile 3 tomów oryginałów ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego udostępnionych w ramach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
PDF wykonany przez Bibliotekę, przetworzony przez Wydawnictwo Kastor w tryb tekstowy, umożliwiający wyszukiwanie poszukiwanej frazy (kombinacja klawiszy Ctrl+F, wpisanie frazy, Enter).

By zobaczyć treść, kliknij w tekst podkreślony

Rodziny polskie... Tom I

Rodziny polskie... Tom II

Rodziny polskie... Tom III

 

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024