jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (E-book PDF)

Tom XXIII „Źródeł dziejowych”, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, tom XIII Prusy Królewskie część I. Warszawa 1911.

W 1911 r. opublikowano tom XXIII „Źródeł dziejowych”, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, tom XIII Prusy Królewskie część I. Do tomu tego załączono m.in. wykaz osobowy (indeks nazwisk). Indeks zawierał imię i nazwisko dziedziczącego, jak też innych osób występujących w rejestrze.

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” został ponownie przygotowany do publikacji przez Marka Wolińskiego.

Oto co pisze Marek Woliński o swojej pracy:

W części indeksu pominięto imiona, wpisując jedynie nazwisko. Uzupełniłem brakujące imiona. Wiele osób występujących w rejestrze została pominięta. Uzupełniłem indeks o te braki. Dokonałem też poprawek numeracji stron. Część szlachty występuje w wykazie jedynie z przydomkami. Na podstawie przydomków i miejscowości, w których szlachta dziedziczyła, ustaliłem nazwiska pominięte zarówno w tekście zamieszczonych rejestrów, jak i w indeksie nazwisk. Dokonałem uzupełnienia o odsyłacze do oboczności nazwisk. Drobna część nazwisk nie została umieszczona w kolejności alfabetycznej, poprawiłem to. Dokonałem ponad 200 poprawek i uzupełnień.

Indeks 10 - okładka

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” zawiera 1818 haseł, w tym 1009 niepowtarzalnych nazwisk szlacheckich.
Prezentowany rejestr osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-VIII Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Źródeł dziejowych i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2022