jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych

Indeks Marka Wolińskiego zawiera scalone skorowidze osobowe do trzech dzieł niezwykle ważnych dla badań historyczno-genealogicznych. Są to:

Indeks - okładka

Indeks zawiera 13 464 nazwiska ze wskazaniem stronic i tytułów, umożliwiając szybkie odszukanie informacji w źródłach, także w ich ogólnie dostępnej wersji internetowej.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich, których próżno szukać w licznych herbarzach, spisach szlachty polskiej lub innych pracach genealogiczno-heraldycznych.

Do informacji zawartych w INDEKSIE mogą Państwo dotrzeć na trzy sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, do Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, część I, Małopolska Józefa Krzepeli i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

Kup książkę!

Kup e-książkę PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024