jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks do: Józef Krzepela - “Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej”.
Część I: Małopolska. Tom I. Kraków 1915

Indeks do "Księgi rozsiedlenia..." opracowany przez Marka Wolińskiego zawiera skorowidz osobowy do jedynego wydanego tomu ważnego dla geneaologii polskiej dzieła Józefa Krzepeli.

Księga rozsiedlenia... obejmuje nazwiska szlacheckie zebrane według miejscowości ułożonych w porządku alfabetycznym, od Abramowa w parafii Rudno w woj. lubelskim do Juźwikowa w parafii Radoszyce w woj. sandomierskim.
Informacje dotyczą okresu od XIV wieku do roku 1676.

Księga rozsiedlenia... została wydrukowana bez indeksu nazwisk, co utrudniało w znacznym stopniu korzystanie z informacji w niej zawartych. Obecnie wydany indeks uzupełnia ten brak.

Indeks 4 - okładka

Indeks do "Księgi rozsiedlenia..." zawiera 1 932 hasła, ze wskazaniem stronic, na których dane nazwisko występuje. Umożliwia to szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Do informacji zawartych w Indeksie do "Księgi rozsiedlenia..." mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Źródeł dziejowych i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024