jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach (E-book PDF)

Źródło

Całość dostępna na stronach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=6150
Wybór jednego z trzech tomów w zakładce: Struktura

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach tom (zeszyt) I-III, Warszawa 1932--1935, napisany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska rodzin pochodzenia zagranicznego, które otrzymały polski indygenat lub nobilitację oraz rodzin z nimi spokrewnionych. Niektóre z nich wywodziły się ze szlachty, a inne z mieszczaństwa. Wszystkie wymienione w pracy rodziny szlacheckie otrzymały polski indygenat, a miejskie – nobilitację. O rodzinach tych w większości było głucho w naszej literaturze genealogiczno-heraldycznej lub pojawiały się jedynie drobne wzmianki. Stanisław Łoza w latach trzydziestych XX wieku opracował dzieje wielu rodzin oraz zaprezentował większość wizerunków ich herbów. Szkoda, że brak zainteresowania jego pracą nie pozwolił mu wydać pełni zgromadzonego materiału. Dopiero w pracach Zygmunta Wdowiszewskiego zamieszczono wykaz osób, które otrzymały polski indygenat oraz nobilitację. 

Indeks nazwisk do opracowania Stanisława Łozy Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach  zawiera 1 859 haseł.
Indeks 15 - okładka

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznychmogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński genealogią zajmuje się od ponad 30 lat. Jest autorem następujących prac – wydań książkowych:
Inwentarz osobowy do Volumina Legum, Warszawa 2007,
Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, tomy I-III., Szczecin 2011, 2014, 2017.
Indeks nazwisk i przydomków do Źródeł dziejowych i innych prac genealogicznych, Warszawa 2011;
Trzy indeksy. Indeksy osobowe do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich Józefa Krzepeli oraz do Lustracji województwa krakowskiego 1789, Warszawa 2012.
Indeks nazwisk do Herbarza szlachty polskiej Rodzina Seweryna Uruskiego, Warszawa 2017.
Jego prace stanowią m.in. materiał pomocniczy przy redagowaniu kolejnych tomów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024