jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Jan Siwik
Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich


"Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich" to rezultat kilkudziesięcioletnich, żmudnych prac badawczo-kompilacyjnych autora. Jest to jedyne w swoim rodzaju, prawdopodobnie najobszerniejsze dzieło o charakterze encyklopedycznym, imponujące swoją objętością i szczegółowością, dotyczące genealogii polskich rodów szlacheckich. Praca została napisana językiem współczesnej polszczyzny, pozbawionym zarówno archaizmów jak i nadmiaru wyrażeń fachowych, przez co jest w pełni dostępna dla niespecjalistów. Informacje zawarte w "Encyklopedii" pochodzą z materiałów z kilkudziesięciu zbiorów iEncyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich - okładka Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich - okładka kolekcji zgromadzonych w archiwach polskich i zagranicznych oraz ze źródeł wydanych drukiem. Wykorzystana bibliografia to ponad 200 pozycji. Praca Jana Siwika liczy 59 034 hasła i obejmuje dane o tyluż rodach szlacheckich. Zawiera ponad 42 tysiące nazwisk o niepowtarzalnej pisowni (pozostałe hasła dotyczą rodów o jednakowym brzmieniu nazwisk, niekoniecznie ze sobą spokrewnionych). Wydanie książkowe liczy 800 stron
formatu A4, szytych nićmi, oprawa sztywna, tłoczenia złote, oklejka granatowa. Nakład z okładką w kolorze burgund został wyczerpany.

Co zawiera Encyklopedia?

Czytelnik "Encyklopedii nazwisk i przydomków szlacheckich" znajdzie w niej następujące informacje (pełne lub częściowe):

 1. nazwisko rodowe;
 2. oboczne formy nazwiska rodowego, ewentualnie używane kolejne przydomki;
 3. nazwę herbu (o ile jest znana) i jego odmiany;
 4. umiejscowienie w czasie początków rodziny, datę nobilitacji, datę potwierdzenia szlachectwa;
 5. umiejscowienie rodziny pod względem geograficznym poprzez wskazanie ziem, powiatów, województw i miast, skąd pochodzili i w których osiedlali się członkowie rodziny, nazw siedzib rodowych i włości (pomocne tu będą dodatkowo zamieszczone spisy powiatów i województw Rzeczypospolitej przedrozbiorowej);
 6. pochodzenie (źródłosłów) nazwiska rodowego, dane dotyczące pokrewieństwa z innymi rodami szlacheckimi;
 7. dane dotyczące poszczególnych, wybitnych członków rodziny, takie jak imiona, tytuły i stopnie wojskowe, piastowane stanowiska, zasługi cywilne i wojenne, wykonywane zawody, przyznane ordery i inne wysokie odznaczenia państwowe wraz z datowaniem poszczególnych wydarzeń;
 8. szczegółową bibliografię podającą źródła, z których powyższe informacje pochodzą i gdzie można znaleźć dalsze dane; bibliografia liczy 200 pozycji: 35 z nich odsyła do kolekcji archiwalnych ze wskazaniem nazwy archiwum i miejsca jego usytuowania, pozostałe zawierają następujące dane bibliograficzne (o ile były możliwe do uzyskania):
  • autor (ew. autorzy, wydawca) - nazwisko, imiona;
  • tytuł (pisany kursywą);
  • miejsce wydania;
  • rok wydania;
  • adres internetowy, pod którym dane źródło jest dostępne.

Do informacji zawartych w Encyklopedii szlachty mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

Więcej informacji o płatnym serwisie on-line SzlachtaRP.pl znajdą Państwo tutaj.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024