jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Marek Woliński
Poddani dóbr królewskich. Indeks do "Lustracji województwa krakowskiego 1789 r." (E-book PDF)

Indeks poddanych Marka Wolińskiego zawiera skorowidz osobowy do (niezindeksowanych dotąd) wykazów poddanych dóbr królewskich, zamieszczonych w ważnej dla badań historyczno-genealogicznych, trzytomowej pracy pt.:

Indeks poddanych zawiera 2 868 nazwisk ze wskazaniem stronic, na których dane nazwisko występuje, umożliwiając szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk chłopskich, mieszczańskich oraz szlacheckich, zwłaszcza zubożałej szlachty zagrodowej.

Oto co autor pisze o swoim Indeksie poddanych:
"Lustracja województwa krakowskiego wydawana była w trzech częściach. Zamieszczono tam indeks nazwisk, lecz pominięto wykazy poddanych z dóbr królewskich. Mój indeks obejmuje właśnie nazwiska pominięte w indeksie książkowym. We wstępie do indeksu podano: 'Indeks obejmuje osoby wymienione we wstępie, w tekście źródłowym, w przypisach i w wykazie dokumentów. Ze względu oszczędności miejsca postanowiono nie zamieszczać w indeksie kilku tysięcy nazwisk chłopskich i mieszczańskich, występujących w źródle w zwartych, tabelarycznie zestawionych inwentarzach oraz spisach dymów ludności'. Wydawca pominął właśnie to, co ja objąłem swoim indeksem."

Do informacji zawartych w Indeksie poddanych mogą Państwo dotrzeć na dwa sposoby:

O autorze

Marek Woliński opracował Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, do Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, część I, Małopolska Józefa Krzepeli i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Marek Woliński pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

 

Kup e-wydanie PDF!

Skorzystaj z serwisu on-line!

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2024