jeśli masz już konto

Zaloguj się!

jeśli nie

Zarejestruj się!

Lista nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce

Lista przedstawiona poniżej liczy xxxx niepowtarzalnych nazwisk i przydomków.

W celu wyszukania nazwiska możesz użyć funkcji "wyszukaj" w swojej przeglądarce internetowej (skrót: Ctrl+F).

Abakanowicz; Abakanowicz Abbas-Kanowicz; Abakanowicz Jurewicz; Abakiewicz; Abakowski; Abakowski Baka; Abaza; Abaza-Świacki; Abbas; Abbaskanowicz; Abbas-Kanowicz; Abbasowicz; Abczyn; Abczyński; Abdrachmanowicz; Abdruchmanowicz; Abdulewicz; Abdziewicz; Abdziewicz Aldziuk; Abdziukiewicz; Aberdowski; Aberdowszczyzny, z; Abłamowicz; Abłamowicz Habdank; Abrahimowicz; Abramowicz; Abudowicz; Abulewicz; Abuniewicz; Achmaciewicz; Achmatowicz; Achmatowicz Alejewicz; Achmatowicz Murza-Ułan; Achmatowicz Starzyński; Achmatowicz Tuchtuj; Achmatowicz Ułan; Achmeciewicz; Achmeciewicz Starzyński; Achmetowicz; Achmetowicz Nawra; Achwerdjew; Aczdohaj; Aczichmatowicz; Adamowicz; Adamowicz Mustupicz; Adaszewicz; Adurowicz; Adzykicz; Adzykicz Kowrat; Afendiewicz; Affanowicz; Afhanowicz; Afhanowicz; Agiszewicz; Ajdar; Ajdarow; Ajdarowicz; Ajdarowicz z Kryczyna; Ajlasiewicz; Ajsicz; Ajwazon; Akielewicz; Akkerbeg; Aklewicz; Aksak; Akszak; Alasowicz; Albijewicz; Albijewicz Sołtanowicz; Albikiewicz; Aldukiewicz; Aldukiewicz v. Aldziukiewicz; Aldziuk; Aldziukiewicz; Alejewicz; Alejwicz; Aleksandrowicz; Alembek; Alembik; Alembikiewicz; Aliberd; Alichniewicz; Alijewicz; Alikecz; Alikecz Ułan; Alimowicz; Aliński; Aljewicz; Alkiewicz; Alliński; Alnbek; Ałczyn; Ałdukiewicz; Ałusiewicz; Ałuszewicz; Amalicki; Ambokiewicz; Ambrożewicz; Anbokiewicz; Anbokiewicz Adamowicz; Anbokiewicz Polański; Andruchmanowicz; Andruszewicz; Andrys; Andrysowicz; Andrzejewicz; Andrzejewski; Ankudowicz; Antonowicz; Aramowicz; Aramowicz Littawor; Aramowski; Aranowicz; Arawin; Arawinek; Arawinka; Arawinko; Arazlicz; Arazowicz; Arazowicz z Prudzian; Arburda; Arburdowicz; Arciuszkiewicz; Ardaszewicz; Arsłan; Arsłanowicz; Arsłanowicz Marszałkowicz; Asanczukowicz; Asanczukowicz Ułan; Asanowicz; Asejtowicz; Ashmeciewicz; Ashmeciewicz Murza; Asłam; Asłamowicz; Assanczuk; Assanczuk Ułan; Assanczukowicz; Assanczukowicz Juchnowicz; Assanczukowicz Ułan; Assanczukowicz Ułan Juchnowicz; Assanowicz; Assańczukowicz; Aszdowlecia, z; Augustynowicz; Auzbikowicz; Auzbukiewicz; Azarewicz; Azarowicz; Azarycz; Aziubekowicz; Aziulewicz; Azorowicz; Azulewicz; Azulewicz Adamowicz; Azulewicz Erustan; Azulewicz Erustan-Emirza; Azulewicz Smolskiewicz; Babanowicz; Babasz; Babicki; Babryński; Bachmatowicz; Bachmatowski; Bachtjarowicz; Bachtjarowicz Ślepy; Bahryn; Bahryński; Bahryński Minbułatowicz; Bajan; Bajbuza; Bajbuza Hrybunowicz; Bajramowicz; Bajramsubowicz; Bajramsufowicz; Bajraszewicz; Bajraszewski; Bajraszewski Achmetowicz Sudziud; Bajraszewski Czyczud; Bajraszewski Sidziud; Bajraszewski Sudziud; Bajraszewski Sudździud; Bajrulewicz; Baka; Baktyszewicz; Baliński; Bałaban; Bałaban Korczak; Bałakier; Bałakirew; Bałdysz; Bałdyszewicz; Barancewicz; Barankiewicz; Baranowicz; Baranowski; Baranowski Murza; Baranowski Murza-Dagestański; Baranowski Szwarc; Baranowski Tuhan; Baranowski Tuhan Mirza; Bardzieja; Barszczewski; Bartoszewicz; Baryn; Baryński; Baryński Murza; Baryński Szeich; Baturzycki; Baybuza; Bazar; Bazarewicz; Bazarewski; Bazarewski Dawidowicz; Bazarewski Osmanowicz; Bazarewski Samuelowicz; Bazarewski Tenikiej Emirza; Bazarowicz; Bednarski; Beg; Begimowicz; Bek-Sofiew; Bektyszewicz; Benisławski; Berdiusz; Berdysz; Berdziej; Berdziej Obuszko; Berendej; Berg; Bernatowicz; Białobocki; Biały; Biciutko; Biegański; Bielacki; Bielacki Janus; Bielacki Janus Emirza; Bielacki Janusowicz; Bielacki Janusowicz v. Junusowicz; Bielaczyc; Bielak; Bielakowicz; Bielawski; Bielecki; Bieleczyc; Bieleczyk; Bielicki; Bielicki Furs; Bielikowicz; Bieńkuński; Bierbasz; Bierbasz Juchniewicz; Bierdiabiakowicz; Bierdibiak; Bildziukiewicz; Biłciuk; Biłdziuk; Biłdziukiewicz; Birbosz; Blumberg; Błocki; Bobikiewicz; Bogdanowicz ; Bogdanowicz Murza; Bogdanowicz Murza Wojna; Bogdanowicz v. Bohdanowicz; Bogdanowicz Wojna; Bogdaszewicz; Bogdaszewicz z Ordy; Bogdaszewski; Boguszewicz; Boguszewski; Bohatyrewicz; Bohatyrow; Bohatyrowicz; Bohdanowicz; Bohdanowicz z Horodyszcza, z; Bohdziewicz; Bohuszewicz; Bohuszewicz Jarosławowicz; Bohuszewski; Bołciuk; Bołdyszewicz; Bołoban; Bołoto; Bołsun; Bołsunowicz; Bołsunowski; Bomas; Borkowski; Borodzicz; Borowik; Bozumowicz; Bresler; Brodacki; Brolnicki; Brostowski; Brusiłowski; Brużyński; Brużyński z Kaskiewicz; Brużyński z Rejż; Bucieniewy; Buczacki; Buczacki Murza; Buczacki Tarak Murza; Buda; Budo; Budo Januszewicz; Budziak; Bujło; Bułat; Bułat Murza; Bułatow; Bułatowicz; Bułatowicz Tupalski; Bułhak; Bułhakowski; Burnak; Burza; Buteniew; Butler; Butowicz; Butowicz Brusiłowski; Butrymowicz; Butrymowicz Maciejewicz; Buyło; Buzun; Byciutko; Bykowski; Byszewski; Carewicz; Chaćbiejewicz; Chadeciewicz; Chadyrewicz; Chadżyj; Chajlachowicz; Chajlasewicz; Chalecki; Chalecki Alejewicz; Chalecki Urman Emirza; Chalembek; Chalembekowicz; Chaleszewicz; Chalimowicz; Chałaimowicz; Chasieniewicz; Chaszajdarowicz; Chaszajewicz; Chawa; Chazbejewicz; Chazbejewicz Murza; Chazbiejewicz; Chazbiejewicz Murza; Chazbiejewicz Murza Juszyński; Chazbijewicz; Chazbijewicz Murza; Chaźbijewicz; Chidyrewicz; Chłusewicz; Chmielewski; Chociszewski; Chodkiewicz; Chodorowski; Chodosowski; Chodosowski Czerkas; Chodyka; Chodyncewicz; Chodyńcewicz; Chodyrewicz; Chodyrewicz Romodanowicz; Chomicz; Chomiewicz; Choromowicz; Chorumowicz; Chorumsza; Chorumszycz; Chrebtowicz; Chrebtowicz-Buteniew; Chreptowicz; Chruściel; Chrystoduło; Chrzezonowicz; Churamowicz; Churomsza; Ciciloński; Ciciński; Ciciński Piotrowicz; Ciemieszkiewicz; Ciemieszko; Cieniewicz; Ciereszko; Cieśliński; Ciński; Ciński Piotrowicz; Ciorcianowski; Czaiński; Czaiński Janowicz; Czaplejewicz; Czarcikowski; Czarny; Czarny Michał; Czarta; Czechowicz; Czeczel; Czeczel Sudymont; Czeczel Sudymontowicz; Czembajewicz; Czemeris; Czemeryss; Czemeryss Kazański; Czepkowski; Czepkowski z Murzów; Czeremis; Czeremisinow; Czeremisow; Czerkas; Czerkaski; Czerkies; Czerkies Temruk; Czernik; Czeważewski; Czohajdajewicz; Czohajdajewicz Mis(ś)kowicz; Czohajdajewicz Miskiewicz; Czohajdajewicz Ułan; Czorta; Czortan; Czortanowski; Czuhajewicz; Czukier; Czuniejewicz; Czuturowicz; Czuwasz; Czuwasz Czarcikowski; Czuwasz Czarta; Czuwasz Czorta; Czuwasz Czortan; Czyczud; Czymbajewicz; Dachnowicz; Dagestanu, z; Dagestański; Dajko; Dajnowski; Daniar; Daniar-beg; Daniel; Daniuszewski; Danjar; Dankiewicz; Dańcewicz; Dańkiewicz; Darycz; Daszkiewicz; Daszkowicz; Daudul; Daukiewicz; Daukowicz; Dawdul; Dawidowicz; Dawidowicz Kan Mansur; Dawidowicz Khan Mancer; Dawidowski; Dawleszewicz; Dąbrowski; Denir; Denir-Emirza; Djakiewicz; Dobrzański; Dolinie, po; Dołbucki; Dołdul; Domański; Domżał; Dowbor; Dowdul; Dowgiałło; Dowgiałło Urus Murza; Dowgiało; Dowleć; Dowmont; Dowojna; Drahel, z; Drahwa; Draka; Drakiewski; Drakiewski Draka; Drozdowski; Dubonosowicz; Dudarow; Dułdul; Duniec; Dymitrowicz; Dyniusowicz; Dyrwian, z; Dyrwiański; Dyrwić; Dyrwin; Dyrwin Dyrwoniszko; Dyrwoniszko; Dyszlewicz; Dziadulewicz; Dzianachmeciewicz; Dzianajewicz; Dziankiewicz; Dzianowicz; Dziawkiewicz; Dziedulewicz; Dziedulicz; Dziedulin; Dzieduła; Dziedziel; Dziemidkowski; Dzienajewicz; Dzienajewicz Romanowski; Dzierzyński; Dzierżyński; Dzieszewicz; Dzieszuk; Dzieszyński; Dzietkowski; Dziryt; Dżafarewicz; Dżafierowicz; Dżansubowicz; Dżigit Emirza; Dżołkiewicz; Dżołuszewicz; Dżumar; Ebełow; Ebieł; Edigej-Emirza; Edygiej; Ejsmont; Ejsymont; Ejwiłowicz; Eljasewicz; Eljaszewicz; Emirza; Erustan; Erustan-Emirza; Eysmont; Eysymont; Falejewicz; Fenikowski; Fleming; Furs; Fursewicz; Fursewicz Augustynowicz; Fursewicz Mitkiewicz; Fursiewicz; Fursowicz; Gabrjelowicz; Gabryjałowicz; Gambułatowicz; Gandzelewicz z Łososny; Gandzielewicz; Gandziulew; Gandziulewicz; Gasztold; Gawroński; Gembicki; Gębicki; Giedwiłło; Giełwanowski; Giełwanowski Ajdarowicz; Gierejewski; Giewlicki; Giębicki; Gilles; Gimbułatowicz; Gintowt; Giuzal-Emirza; Gliniecki; Gliński; Głuchy; Głuszkowski; Głuszkowski Pobóg; Gniewiński; Gojdanowski; Golant; Golski; Górski; Grabowa, z; Gregorczyk; Grocholski; Grocholski z Grabowa; Grodzki; Grotowski; Grybanowski; Grzybanowski; Gudziejewski; Gudziewski; Gutt; Guzman; Guzman-Emirza; Habdank; Habilewicz; Haciski; Haciski Dachnowicz; Hajdarow; Hajdarowicz; Halembek; Haleszewicz; Halimkiewicz; Halimowicz; Halimowicz Juchnowicz; Halkiewicz; Halpa; Hamlikiewicz; Hamszej; Hamzicz; Hankiewicz; Haraburda; Haraburda Arburda; Haraburda Arburdowicz; Haraburda Żukowicz; Hasieniewicz; Hassanowicz; Hawryłło; Hekniakowicz; Hlebowski; Hlinicki; Hliniecki; Hliński; Hłuszkowski; Hłuszkowski Lambardej; Hłuszkowski Lambardjewicz; Hodża; Hołub; Horło; Horodecki; Horodyszcza, z; Hosieniewicz; Hosierowicz; Hózman; Hranicki; Hrybunowicz; Hryckiewicz; Hryczyna; Hryncewicz; Hryncewicz Talko; Hulewicz; Hulkiewicz; Hulkiewicz Hlebowski; Huryn; Hurynowicz; Hurynowicz Arawinek; Hurynowicz Arawinka; Hurynowicz Arawinko; Husain; Husain Gutt; Husierowicz; Hussajn; Hussejnowicz; Hutor; Hutor Rohaczewski; Hutor Symonowski; Hutorowicz; Huzman; Ibrycz; Idrysewicz; Idryszewicz; Ieljaszewicz; Iliasewicz; Iliassewicz; Iljasewicz; Iljassewicz; Iljaszowski; Illassewicz; Illassewicz Chadżyj; Iłgowski; Inłasz; Islamowicz; Issupowicz; Iślaszewicz; Iteszewicz; Iteszewicz Jembekowicz; Iwaczykow; Iwanowicz; Iwaszkiewicz; Iwaszkowicz; Izmaelewicz; Izmailowicz Urutej; Izmaiłowicz; Izmajłowicz; Izmayłowicz; Jabłonowski; Jabłoński; Jabłoński Kuniul (Suniul); Jachicz; Jachniewicz; Jachnowicz; Jackowski; Jackowski Jenbekowicz; Jaftamowicz; Jaftanowicz; Jakicz; Jakóbowicz; Jaksubski; Jakubiec; Jakubowicz; Jakubowicz Najman; Jakubowski; Jaljar; Jaljar-Beg; Jałoir; Jałoir Ałczyn; Jałoir Kieńkiewicz; Jałoirowicz; Jałuszewicz; Jambekowicz; Jambicki; Jambikiewicz; Janczura; Jandewicz; Jandycz; Janibekowicz; Jankiewicz; Janowicz; Janowski; Janus; Janusowicz; Janusz; Januszewicz; Januszewski; Janyszewicz; Jarosławowicz; Jasieński; Jasikiewicz; Jasinowicz; Jasiński; Jastrzębski; Jasubski; Jasudowicz; Jaszczura; Jaśkiewicz; Jaśkowicz; Jaworski; Jebełłowicz; Jeleński; Jeliaszewicz; Jembekowicz; Jenbekowicz; Jenibekowicz; Jensejtowicz; Jepaszewicz; Jerszow; Jesiewicz; Jesmanowicz; Jeśman; Jewlicki; Jezierski; Jeż; Jębicki; Jołuszewicz; Józefowicz; Józefowicz Dżigit Emirza; Juchniewicz; Juchniewicz Iwanowicz; Juchno; Juchnowicz; Judycki; Jundziłł; Junowicz; Junusowicz; Juracha; Juraha; Jurewicz; Jurjewicz; Jussupowicz; Juszen; Juszeński; Juszeński Abrahimowicz; Juszeński Chadyrewicz; Juszeński Chazbejewicz; Juszeński Chazbiejewicz; Juszeński Chazbijewicz; Juszeński Chidyrewicz; Juszeński Chodyrewicz; Juszeński Daniar-beg; Juszeński Danjar; Juszeński Dawidowicz; Juszeński Denir; Juszeński Jepaszewicz; Juszeński Tymirczyc; Juszeński Urazowicz; Juszyński; Juszyński Ajsicz; Juszyński Daniar-beg; Juszyński Murza; Juszyński Murza Ottomański; Jutor; Kabardyński; Kaczkarowski; Kaczkowski; Kaczkowski Szambek; Kadysz; Kadyszewicz; Kadyszewicz Achmeciewicz; Kadyszewicz Assanowicz; Kadyszewicz Machmeciewicz; Kadyszewicz Piotrowicz; Kajdasz; Kajeciński; Kajsakowicz; Kaleta; Kaletta; Kalina; Kalina Chaszajdarowicz; Kalina Jakubowicz; Kalino; Kalinowski; Kalzimanowicz; Kalzimanowicz Ułan; Kałłaur; Kałuwur; Kambułatowicz; Kamieński; Kamieński Baryn; Kamiński; Kamiński Bahryn; Kan; Kan Mansur; Kandaurow; Kankyrant; Kanowicz; Kansubowicz; Kantemir; Kaplewski; Kapliński; Karacza; Karaczej; Karaczewicz; Karczewski; Karkazan; Karkazewicz; Karkazicz; Karkaż; Karpowicz; Karpsza; Karpsza Jurjewicz; Kartacz; Karżajewicz; Karżajewicz Tekuciewski; Kasakowicz; Kasimowicz; Kasimowicz Alejewicz Kieński; Kasimowicz Kieński; Kasimowicz Minkiewicz; Kasimowicz Murza; Kasimowicz Najman; Kaskiewicz; Kaskiewicz Assanowicz; Kaskiewicz, z; Kasymowicz; Kasymowicz Kieński; Kazański; Kazimierowicz; Kazimierski; Kazkiewicz; Kazkowicz; Kazmierski; Kejzarowicz; Kelberg; Khan; Khan Bajan; Khan Mancer; Khan-Kan; Kias-Wizir; Kiełczewski; Kiełdowleć; Kieniewicz; Kieniewicz Temeszewicz; Kieniszko; Kienkiewicz; Kieńkiewicz; Kieńko; Kieński; Kieński Kasimowicz; Kieński Khan Bajan; Kieński Nurkowicz; Kierdej; Kierdej-Emirza; Kiewlicz; Kijanowski; Kildjarowicz; Kildjarowicz Wojna; Kildyjar; Kildysz; Kiljanowicz; Kiłdjar; Kiłdjarowicz; Kiłdjarowicz Wojna; Kiłdyjarowicz; Kiłdysz; Kipczak; Kirewicz; Kirkor; Kisewicz; Kiszka; Kłobukowicz; Kłosowski; Kobieka; Kobiekowicz; Kobyzewicz; Kobyzewicz Chodyka; Kobyzewicz Krynicki Chodyka; Koc; Kociełł; Koczan; Kodziewicz; Kodź; Kodżelewicz; Koileński; Kokoczyński; Koleoński; Koleoński Skujbieda; Koleśnicki; Kołnołar, z; Kołodij; Kołodziński; Kołyszko; Komajewski; Komarowski; Komorowski; Konarski; Konopacki; Koratkiewicz; Korczak; Kordysz; Kordysz Skobejko; Kordysz Skobejkowicz; Korkosz; Korkoszko; Korkoszko Afhanowicz; Korkuć; Korotka; Korotkiewicz; Korsacki; Korsak; Korsak Mortuzicz; Korsak Sawicz; Korycki; Korycki Baktyszewicz; Korycki Edigej-Emirza; Korycki Edygiej; Korycki Murza; Korycki Murza Bektyszewicz; Korycki Ułan; Korycy, z; Korzon; Korzón; Korzón Strykienicz; Korzun; Korzun Strykienicz; Korzun Strykinicz; Kosiński; Kościakiewicz; Kościuszko; Kotlewicz; Kotłaj; Kotłajewicz; Kotłubaj; Kotłubaj Iljaszowski; Kownacki; Kowrat; Kowratowicz; Kozak; Kozakiewicz; Kozakowski; Koziakowski; Koziakowski Dzianajewicz; Kozioł; Kozłowski; Krajewski; Krajszewicz; Krankowski; Krasnosielski; Kreciuński; Krenicki; Kroszyński; Kruszyński; Kryczyna, z; Kryczyński; Kryczyński Emirza Najman-Beg-Oliszkiewicz; Kryczyński Głuchy; Kryczyński Kowratowicz; Kryczyński Mantikowicz; Kryczyński Murza; Kryczyński Murza Najmański; Kryczyński Najman po Dolinie; Kryczyński Najman-Beg; Kryczyński Najman-Emirza; Kryczyński Oliszkiewicz; Kryczyński Sulkiewicz; Kryczyński Zawadzki; Krynicki; Krynicki Wołk; Krzeczkowski; Krzeczkowski Murza; Krzeczowic; Krzeczowski; Krzeczowski Fursowicz; Krzeczowski Kan; Krzeczowski Khan-Kan; Krzeczowski Murza; Krzyczewski; Krzyszewski; Krzywicki; Krzywy; Krzywy Safjanowicz; Kubaczewski; Kubaszewski; Kubejda; Kublicki; Kuchciński; Kuczuk; Kuczuk Fenikowski; Kuczukowicz; Kućkiewicz; Kudajbatyjewicz; Kudajewicz; Kudasiewicz; Kudaszewicz; Kudaszewicz Abrahimowicz; Kudaszewicz Lehuszewicz; Kudbata; Kudbieta; Kuderewicz; Kudrewicz; Kujbieda; Kulbaka; Kulbicki; Kulbiecki; Kulbiecki Kulbaka; Kulziman; Kulzimanowicz; Kulzimanowicz Kartacz; Kulzimanowicz Ułan; Kulzinan-Emirza; Kułak; Kułakowski; Kułakowski Abrahimowicz; Kumin; Kumin Mustaficz; Kuncewicz; Kuniul; Kunkiewicz; Kuńc; Kupsti Samsonowicz; Kureniewski; Kurhanowski; Kurman; Kurmanowicz; Kurmańczuk; Kurmański; Kurmasz; Kurmasz Chazbiejewicz; Kurmasz Izmaelewicz; Kurmaszewicz; Kurosz; Kuryłowski; Kurzeniewski; Kustyński; Kutłujar; Kuźmiński; Kwiatkowski; Lachowicki; Lachowicki Czechowicz; Lachowicz; Laksi; Lambardej; Lambardjewicz; Lebiedź; Lebiedź Jakubowicz; Ledziński; Ledziński Kudaszewicz; Lehuszewicz; Lelak; Lembowicz; Lemuciewicz; Leszczyński; Lettaw; Lewandowski; Lewaszko; Lichacz; Lichodziejewski; Lipczyc; Lipiński; Lipko; Lipko Mirza; Lipkowski; Lipski; Lisaj; Lisowicz; Lisowski; Listwiański; Lisztwiański; Littawor; Liździewicz; Lubecki; Łabusiewicz; Łastowski; Łomaka; Łomaka Arazowicz; Łomiński; Łomżyński; Łosiński; Łososiński; Łososny, z; Łosośny, z; Łosowski; Łostajski; Łostajski Assanczukowicz Ułan; Łostajski Duniec; Łostajski Janowicz; Łostajski Juchnowicz; Łostajski Ułan; Łoś; Łoś Sudziud; Łowczycki; Łowczycki Bohatyrewicz; Łowczycki Murza; Łowczycki Walił-Emirza; Łukasiński; Łukicz; Machmeciewicz; Machmetowicz; Machmetowicz Sejt; Maciejewicz; Magiera; Magierewicz; Mahmeciewicz; Mahreszewicz; Majewicz; Majewski; Majkowicz; Majszutewicz; Makowiecki; Makowski; Makułowicz; Malikbaszyc; Maluszewicz; Maluszycki; Maluszycki Ułan; Maluszycki Ułan-bej; Małachowski; Małosielski; Małosielski Waśkowicz; Małuszewicz; Małyszczycki; Małyszczyński; Małyszko; Mamicz; Mamleczewicz; Mamlejew; Mancer; Mangutowicz; Mangutowicz z Ordy; Mankozicz; Mansur; Mantikowicz; Mantikowicz z Kryczyna; Marcinkiewicz; Marszałek; Marszałkiewicz; Marszałkowicz; Masiukiewicz; Masło; Masłowski; Mastuszcza; Maśkiewicz; Maślak; Maślakiewicz; Matuszewicz; Mazurek, z; Medeksza; Mejer; Mejszutowicz; Melech; Melech Półtorak; Melikbaszyc; Meretowicz; Meszczer; Meszczerski; Meszczeryn; Meyer; Męczyński; Mężyk; Miączyński; Michałowicz; Michałowski; Michałowski Alejewicz; Michałowski Tupaliasz; Michałowski Tupała; Michnowicz; Mićkiewicz; Miednicki; Mielecki; Mielesz; Mielesza; Mieleszko; Mikołajewicz; Milanowski; Milewski; Milkamanowicz; Milkomanowicz; Milkowski; Miłaszewicz; Miłkamanowicz; Miłkomanowicz; Miłłaszewicz; Minbułatowicz; Minkiewicz; Minkiewicz Ułan; Mirowicki; Mirowicki Lambardej; Mirza; Misiukiewicz; Misiukowicz; Miska; Miskiewicz; Misko; Miskowicz; Miskowicz Misko; Miśkiewicz; Miśkowicz; Mitkiewicz; Młody; Młosoła; Modzelewski; Mokrca, z; Mokrzecki; Mołła; Momleczewicz; Mongird; Montusz; Montusz Szyryn; Mordas; Mordasewicz; Morski; Mortuzicz; Moskiewicz; Mostupicz; Moszyński; Motylewicz; Mozolewski; Mozolewski Achemeciewicz; Mucha; Mucha Kieńkiewicz; Mucha Kierdej; Mucha Kierdej-Emirza; Mucha Muchohon; Mucha Murza; Mucha Niegardowski; Mucha Niegirdowski; Mucha z Raduni; Mucharem; Mucharemowicz; Mucharski; Muchin; Muchla; Muchlicz; Muchlo; Muchohon; Muhier; Muhier-Emirza; Mukasz; Murawski; Murtowicz; Murtozicz; Murza; Murza Ottomański; Murza-Dagestański; Murzicz; Murzicz Karaczewicz; Murzicz Murza; Murzicz Siejpukowicz; Murzów, z; Musicz; Musielewicz; Musiulewicz; Muskiewicz; Mussiulewicz; Mustaficz; Mustajew; Mustaszcza; Mustupicz; Musztaffa; Muszyński; Muśnicki; Muśnicki Dowbor; Muzolf; Mysak; Myślewicz; Myślewicz Assanowicz; Myślewicz Kasymowicz; Nahaj; Najman; Najman Dawidowicz; Najman Jakubowicz; Najman Kadyszewicz; Najman Kasymowicz; Najman Tiuweszewicz; Najman-Emirza; Najmański; Najmański Murza; Nalewajko; Nargielewicz; Narumowicz; Naruszewicz; Nawra; Nawra Achmetowicz; Nawra Urazowicz; Niegardowski; Niegirdowski; Niekrasz; Niekrasz Salamonowicz; Niekraszewicz; Niekraszewicz Bajraszewicz; Niekraszewicz Dyniusowicz; Niekraszewicz Mostupicz; Niekraszewicz Murtozicz; Niekraszewicz Mustaficz v. Mostupicz; Niekraszewicz Romodanowicz; Niekraszewicz Salomonowicz; Niemirowski; Nieprzecki; Niwiński; Nowągliński; Nowkuński; Nowosielski; Nurkiewicz; Nurkowicz; Nursejtewicz; Nurum; Nurumowicz; Obakiewicz; Obczyn; Obdulewicz; Obrezkowicz; Obulewicz; Obuszko; Obutka; Obutkiewicz; Obutkiewicz; Odachowski; Ofla; Oganowski; Ogiński; Ojdarowicz; Okiewicz; Okmiński; Okmiński Dzianajewicz; Okołow; Okołow-Kułak; Okulski; Okurow; Olejewicz; Olejewicz Achmeciewicz; Olejewicz Arazowicz; Olejewicz Dżołkiewicz; Olejewicz Murtozicz; Olejewski; Olejkiewicz; Olejkiewicz Mołła; Olelkowicz; Olesza; Oleszkiewicz; Olgozowicz; Oliszkiewicz; Olszewski; Onyszkiewicz; Orda; Ordasz; Ordowski; Ordy, z; Ordyniec; Osanczukowicz; Osanczukowicz Juchnowicz; Oskiewicz; Osmanowicz; Osmanowski; Osmański; Osmolski; Osmołowski; Ostoja; Ostrogski; Ostrojski; Ostrouch; Ostryński; Ostryński Aziubekowicz; Ostryński Carewicz; Ostryński Sołtan; Oszyk; Oteginowicz; Owsiannikow; Owsiany; Panek; Paprocki; Paszkowski; Paszyc; Paszyc z Wersoki; Pawłowski; Perekop; Peresiecki; Peresieki, z; Petyhorski; Petyhorski Kambułatowicz; Petyhorski Temruk; Petyhorski Temruk Szymkowicz; Petyhorzec; Piehusewicz; Pielasz; Pietrowicz; Piłsudski; Piński; Piotrowicz; Piotrowicz Ciciński; Piotrowicz Dymitrowicz; Piotrowicz Kadyszewicz; Piotrowicz Romodanowicz; Piotrowicz Tiuweszewicz; Piotrowski; Piotrowski Janyszewicz; Piotrowski Murza; Płanciukiewicz; Płoski; Pobóg; Podhajski; Pohlens; Poklewski; Poklewski Kozioł; Pokotiło; Pokotiło Petyhorski; Polański; Polański Karaczewicz Kipczak; Polens; Połłak; Połtor; Połtor Bektyszewicz; Połtorzycki; Połubeński; Połubiński; Ponarski; Ponarski Alejewicz; Poniński; Ponizia, z; Ponizowski; Popławski; Poskiewicz; Potuszański; Półtor; Półtor Achmeciewicz; Półtorak; Półtorakiewicz; Półtorzycki; Półtorzycki Iwaszkowicz; Półtorżycki; Prokopowicz; Proszczewicz; Prościewicz; Prószyński; Prudzian, z; Prużyński; Przesiecki; Przygodzki; Przysiecki; Puciewski; Pułtor; Pułtorakiewicz; Pułtorzycki; Puński; Puński Carewicz; Puński Carewicz Islamowicz; Puński Jenbekowicz; Puzyna; Racicki; Racko; Raczkowski; Radecki; Radkiewicz; Radliński; Radoński; Radoński Młosoła; Raduni, z; Raduński; Raduński Młosoła; Raduński Mucha; Radziejowski; Radziewski; Radziwiłł; Rafałowicz; Rajecki; Ramazanowicz; Razmuss; Reczipowicz; Reczypowicz; Redżifowicz; Redżipowicz; Rejż, z; Rejżewski; Rejżewski Dyniusowicz; Rejżewski Dzianachmeciewicz; Rejżewski Ibrycz; Rejżewski Januszewicz; Rejżewski Muhier; Rejżewski Muhier-Emirza; Rejżewski Szahunowicz; Rezanow; Rodkiewicz; Rodlimowicz Selimowicz; Rodlinowicz; Rodlinowicz Abramowicz; Rodziewicz; Rohaczewski; Rohoziński; Rojecki; Romadanowicz; Romanowicz; Romanowicz Daniar; Romanowicz Danjar; Romanowicz Denir; Romanowicz Denir-Emirza; Romanowski; Romodanowicz; Rotkiewicz; Rozgoża; Rubaj; Rubaj Czortanowski; Rubaj Czortanowski v. Ciorcianowski; Rudnicki; Rudziewicz; Rudziewicz Giuzal-Emirza; Rudziewicz Moskiewicz; Rudziewicz Ryzwanowicz; Rusin; Ruzypowicz; Rydliński; Rymowicz; Rymszewicz; Ryniewicz; Ryzwanowicz; Rzeczypowicz; Sadowski; Sadułło; Sadykiewicz; Sadzewicz; Safarewicz; Saffarewicz; Safjanowicz; Sagatowski; Sahajdaczny; Sahajdakiewicz; Sakowicz; Salamonowicz; Salecki; Salomonowicz; Samsonowicz; Samuelowicz; Sandziukiewicz; Sanguszko; Sanicki; Sapieha; Sapieszko; Sarumowicz; Sarymowicz; Sawicz; Schmelling; Sefer; Sejt; Sejtekowicz; Sejtowicz; Sejtowicz Ułan; Selimbekowicz; Selimowicz; Selimsza; Selimszyc; Selimszyc Jakubowicz; Sendziakowicz; Sendziuk; Sendziukiewicz; Sendziukowicz; Serednicki; Seredziński; Seweryn; Seweryn Bogdanowicz; Sędziakowicz; Sędziuk; Sidzikowicz; Sidziud; Siegodziński; Siegoziński; Siegożyński; Siehdy, z; Siejć; Siejć Issupowicz; Siejć Tupalicz; Siejć Tupała; Siejpukowicz; Sielawa; Sielecki; Sielecki Murza Najmański; Sielicki; Siellawa; Siemonowicz; Sienczekowicz; Sienczukowicz; Sienczukowicz Arazowicz; Sienczyłło; Siendiukowicz; Sieniawski; Sienkiewicz; Sienkiewicz Hodża; Sienkiewicz Oszyk; Sieńczukowicz; Sieńczukowicz; Sieńczukowicz Szachmancer Meszczer; Sieńkiewicz; Sierhiejewicz; Sinikiewicz; Sinikiewicz Masło; Siniukiewicz; Siniul; Siulewicz; Siulkiewicz; Siumikiewicz; Siunczekowicz; Siuniekiewicz; Siuniekiewicz; Siuńczekowicz; Siuńczekowicz Mustaszcza; Skibicki; Skildjarowicz; Skinder; Skino; Skirmont; Skirmont z Drahel; Skirmunt; Skirmunt Abrahomowicz; Skirmunt Aksak; Skirmunt Aksak-Emirza; Skirmunt Murza; Skobejko; Skobejkowicz; Skowroński; Skujbieda; Sławiński; Słowacki; Słucki; Słuszka; Smailowicz; Smajkiewicz; Smolski; Smolski Zapuszczański; Smolskiewicz; Snarski; Snuciewicz; Sobaczkiewicz; Sobaczko; Sobak; Sobieski; Sobol; Sobol Achmeciewicz; Sobol Bajraszewicz; Sobolewski; Sobolewski Kankyrant; Sobolewski Mamaleczewicz; Sofiew; Sokołowski; Sokołowski Ordyniec; Sokół; Solms, na; Sołłohub; Sołtan; Sołtanowicz; Sołtyk; Sołtyk Biały; Sołtyk Czarny; Sołtyk Zazierski; Spinek; Spirydonow; Stabrowski; Staniewicz; Stankiewicz; Stankiewicz Bohdanowicz; Stankiewicz Murza; Starorypiński; Starosielski; Starszy; Staryński; Staryński Tuchtuj; Starzycki; Starzyński; Starzyński Abrahimowicz; Starzyński Ajdarowicz Hussejnowicz; Starzyński Bogdanowicz; Starzyński Krzywy; Stodolnik; Strusiewicz; Strusiński; Struś; Strykienicz; Suchodolski; Sudymont; Sudymontowicz; Sudziud; Sudździud; Sulejmanowicz; Sulewicz; Sulimanowicz; Sulkiewicz; Sulkiewicz Czarny Michał; Sulkiewicz Guzman; Sulkiewicz Guzman-Emirza; Sulkiewicz Hózman; Sulkiewicz Huzman; Sulkiewicz Murza na Sułach; Sulkiewicz Tatar; Sułach, na; Sułtan; Suniul; Supiński; Sutocki; Syczyński; Symonowski; Szabanowicz; Szabłowski; Szabóniewicz; Szabuniewicz; Szabuniewski; Szabuń; Szachmancer; Szachmancerowicz; Szachmancyr; Szachmecewicz; Szadewicz; Szadiewicz; Szadykiewicz; Szadziewicz; Szafranowicz; Szahidewicz; Szahuniewicz; Szahunowicz; Szajbak; Szajtur; Szambek; Szamowicz; Szanecki; Szanecki Szajtur; Szańkowicz; Szapowicz; Szchodziński; Szczepankiewicz; Szczepankiewicz Dziryt; Szczerba; Szczerbo; Szczęsnowicz; Szczucki; Szczucki Murza; Szczutka; Szehedewicz; Szehidewicz; Szehidewicz Siendiukowicz; Szeich; Szeich Szachmecewicz; Szeichen (?); Szeichowicz; Szeichowicz Starosielski; Szejbak; Szejbak Szabanowicz; Szejbakowski; Szelągowski; Szemerdeniewicz; Szemerdeniewicz Halimkiewicz; Szemerdeniewicz Halimowicz; Szemesz; Szemiak; Szemiesza; Szemiosz; Szemosz; Szemosz Wężyk; Szerejko; Szerewicz; Szeszkowski; Szkodziński; Szlamowicz; Szlichowicz; Szmajkiewicz; Szmalowicz; Szmeling; Sznarbachowski; Szołkowski; Szostak; Szostakowski; Szpakowicz; Szpakowski; Szucki; Szukało; Szumkiewicz; Szumski; Szunielewicz; Szunielewicz Siniul; Szwabowicz; Szwarc; Szyjka; Szyjkowski; Szyling; Szymański; Szymielewicz; Szymkiewicz; Szymkiewicz Temruk; Szymkowicz; Szymkowicz Temruk; Szynkiewicz; Szyryn; Szyryński; Szyryński Agiszewicz; Szyryński Alejewicz; Ślepy; Śmieszny; Śmieszny Janikiewicz; Śmieszny Ponizowski; Śmieszny z Ponizia; Śmilarny(?); Świacki; Światosza; Świderski; Świechowski; Tabor; Tabylkanowicz; Tahirewicz; Tahkowski; Talikowicz; Talko; Talkowski; Talkowski Alejewicz; Talkowski Bogdanowicz; Talkowski Kulzinan-Emirza; Talkowski Murza Jaksubski; Talkowski Murza Jasubski; Tamysz; Taniewicz; Tankiewicz; Tansarewicz; Tansyrewicz; Tański; Tarak; Tarasowicz; Tarasowski; Tarnawski; Tarnowski; Tatar; Tatarowicz; Tatarowski; Tatarski; Tekuciewski; Temeszewicz; Temeszko; Temirowicz; Temruk; Temrukowicz; Teniewicz; Tenikiej; Teniuka; Terpiłowski; Terpiłowski Kantemir; Tianiewicz; Tipir; Tiuweszewicz; Tłusty; Tochtamyszewicz; Togusz; Tokajew; Tokarski; Tokosz; Tomaszewicz; Tomaszewicz Głuchy; Tomkiewicz; Trok, z; Tuchański; Tuchański Murza; Tuchtuj; Tuchtuj Staryński; Tucza; Tuczyk; Tuhan; Tuhanowski; Tuhański; Tuhański Murza; Tułasz; Tułatikowicz; Tułatikowicz Bohdanowicz; Tułatjarowicz; Tułubaj; Tułubaj Dawleszewicz; Tupaliasz; Tupalicz; Tupalski; Tupalski Bułat; Tupalski Bułat-Emirza; Tupała; Tur; Turczyn; Turłaj; Tymirczyc; Typir; Tyszkiewicz; Uciecha; Uciehinowicz; Ukolski; Uljakszewicz; Ułan; Ułan Aldziuk; Ułan Fursowicz; Ułan Korsacki; Ułan Młody; Ułan Murza; Ułan Polański; Ułan Starszy; Ułan Tłusty; Ułan Urus; Ułan-beg Polański; Ułan-bej; Ułan-Nurum; Ułanowicz; Ułanowicz na Solms; Ułanowicz Urus; Ułanowicz, z; Urak; Urazowicz; Urman; Ursajew; Urus; Urusowicz; Urusowicz z Losośny; Urutej; Usbej; Uspieński; Uzbej; Walentynowicz; Walił-Emirza; Wasilewicz; Wasilewski; Waśkowicz; Wazbijewicz; Wendorf; Wersoki, z; Wężyk; Wielhorów, z; Wielhorski; Wielhorski z Wielhorów; Wielicki; Wieliczko; Wierzbicki; Wilczyński; Wilk; Wiosnowski; Wiszniowiecki; Wittman; Wizir; Włosewicz; Włosowicz; Wojna; Wojnicki; Wojnicz; Wojszutkowicz; Wojtkuński; Wolan; Wolbek; Wołk; Wołkasz; Wołkasz Kajeciński; Wołłowicz; Woronowicz; Woyna; Woynicz; Wróblewski; Wysocki; Zabereziński; Zabierzowski; Zabierzowski Ostoja; Zabłocki; Zabłocki Bogdanowicz; Zabłocki Ciemieszkiewicz; Zabłocki Jaljar; Zabłocki Jaljar-Beg; Zabłocki Murza; Zabłocki Waśkowicz; Zacharczyk; Zaholski; Zaholski Szachmancer; Zakrzewski; Zaleski; Zaleskowicz; Załomaj; Zamieński; Zapuszczański; Zaryn; Zarzycki; Zasulski; Zasulski Ułan Wojszutkowicz; Zawacki; Zawadzki; Zawadzki Ajdarowicz; Zawadzki Kowrat; Zawisza; Zazierski; Zbaraski; Zdanowicz; Zdziechowski; Zdzięcielski; Zdzięcielski Tucza; Ziembicki; Zinkowicz; Zub; Zubielewicz; Zubowicz; Żaryn; Żdanowicz; Żebrowski; Żeromski; Żubr; Żubrycki; Żubrzycki; Żuk; Żukiewicz; Żukowicz; Żybrzycki; Żyliński; Żyliński Mordas; Żyniew; Żyniew Ojdarowicz; Żyniewicz; Żyżemski.

© copyright by Wydawnictwo KASTOR 2010-2023